Mycket mild torsdag i söder gav ett nytt decemberrekord

Under torsdagen den 8 fördes för årstiden mycket mild luft in över landet med temperaturer som på flera håll i Götaland kom upp över 10°. Allra mildast var det i Oskarshamn i östra Småland där man kom upp i 12,4° som högst. Mildluftsattacken gav upphov till ett nytt decemberrekord ute på Hanö (startår 1941) i Blekinge där maximitemperaturen blev 11,3°. Därmed överträffades det gamla decemberrekordet på 10,7° som märkligt nog härrör från 1994. Märkligt därför att alla andra decemberrekord i Götaland för stationer med längre mätserier är från något av åren 1953, 2006 eller 2015.

Några fler nya rekord blev det inte. Däremot kom flera stationer mycket nära sina decemberrekord. Här följer i tur och ordning de stationer som var maximalt en grad ifrån sina decemberrekord.

  • Hoburg 9,5° - Rekord 9,6° (2006)
  • Ölands södra udde 10,3° - Rekord 10,5° (2006)
  • Ronneby-Bredåkra 11,6° - Rekord 12,0° (1953)
  • Karlshamn 12,2° - Rekord 12,7° (2006)
  • Karlstad flygplats 10,9° - Rekord 11,5° (2015)
  • Kalmar flygplats 12,3° - Rekord 13,2° (1953)
Bild från Hoburgen Gotland
En stor sten på stranden. Hoburgen, Gotland, Sverige.

För de ovan angivna stationerna i listan gäller att alla utom Ölands södra udde har mer än 100 års temperaturmätningar på nacken. Temperaturmätningarna vid Ölands södra udde inleddes år 1937.