Mycket kallt på höjden i södra Norrland

Under torsdagen nådde maximitemperaturen uppe på höjdstationen Blåhammaren (1090 möh) i Jämtland endast +1,3°. Detta är den lägsta maximitemperatur som observerats under ett dygn i södra Norrland under första halvan av augusti sedan 1983 för de år som finns digitaliserade (1961-2015). Den 13 och 14 augusti 1983 hade Åreskutan (1280 möh) i Jämtland som högst +0,6° respektive +0,2°. För augusti som helhet är den lägsta maximitemperaturen för södra Norrlands del -0,3° uppmätt den 31 augusti 1987 uppe på Åreskutan.

Mycket låg maximitemperatur i Götaland

Även i södra Sverige har det varit rejält kyligt de senaste dygnen. I Rångedala i Västergötland nådde dygnets maximitemperatur under onsdagen bara 11,3°. För att finna en blygsammare maximitemperatur i Götaland under första halvan av augusti får vi gå tillbaka till den 4 augusti 1976 då det var 10,0° som högst i Hestra i Småland. För augusti som helhet är den lägsta maximitemperaturen i Götaland 9,5° uppmätt i Godegård i norra Östergötland den 27 augusti 1986 samt den 31 augusti 2007 i Prästkulla i Småland. Även så sent som 2014 förekom mycket låga dagstemperaturer i Götaland den 18-19 augusti. Den 18 hade Tomtabacken i Småland 11,7° som mest medan Rångedalas värde den 19 var 11,5° som högst.

Värt att notera är att det även under juli förekommit ännu lägre maximitemperaturer i Götaland. Exempelvis hade Gårdsjö i nordligaste Västergötland den 7 juli 2008 blott 10,3° som högst vilket är den lägsta maximitemperatur som observerats i Götaland under åren 1961-2015. Nästan lika kyligt var det den 15 juli 1998 då Tomtabacken i Småland inte kom upp i mer än 10,4°.