Mycket farlig orkan hotar Fiji

Den tropiska orkanen Winston som bildades den 10 februari rör sig på en västlig bana mot önationen Fiji med knappt 1 miljon invånare dit den väntas nå imorgon, lördag. Det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center klassade på fredag eftermiddag orkanen som en fyra på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan.

JTWCs senaste prognos för orkanen är att den kan komma att ramma Fijis huvudöar Viti Levu och Vanua Levu där närmare 90% av befolkningen bor som åtminstone en kategori 4 - orkan på lördag. Detta innebär utifrån JTWCs prognos i så fall en maximal medelvind på 59-69 m/s (avser 1 minut) och byvindar på som mest kring 80 m/s närmast orkanens öga.

Olyckligtvis, för Fijis del, pekar prognosen på utmärkta atmosfäriska och oceanografiska förhållanden för Winston vilket minskar möjligheten till en signifikant försvagning innan orkanen når öriket.

Prognoserad bana för orkanen Winston
Prognoserad bana för orkanen Winston utfärdad den 19 februari klockan 15.30 svensk tid. Vinden anges här i knop där 1 knop motsvarar ungefär 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Ifall Winston gör en direktträff över Fiji är det inte bara den kraftiga vinden som kommer att orsaka problem utan även ymnigt regn och en farlig stormflod vilket kan ge upphov till jordskred och översvämningar. Värt att notera är att det inre av huvudön är glest befolkat och befolkningen koncentrerad till kusten.

Via twitter har orkanspecialisten Eric Blake vid NOAA lagt upp följande animering av Winston.

Winston följs och övervakas av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center.