Mycket farlig Irma hotar Karibiska övärlden och sydöstra USA

Orkanen Harveys framfart över främst den amerikanska delstaten Texas har nog undgått få. I efterdyningarna av Harvey laddar nu den tropiska orkanen Irma upp på Atlanten och väntas hota flera länder i Karibien men även södra USA.

Bahamas, Kuba och södra USA ser ut att kunna drabbas hårdast

I nuläget befinner sig Irma öster om ögruppen Små Antillerna och klassas enligt amerikanska National Hurricane Center (NHC) som en extremt farlig kategori 5 – orkan. Den prognoserade banan indikerar att Irma kommer att slå hårdast mot Bahamas, Kuba, USA, delar av Små Antillerna samt Turks and Caicos Islands medan länder som Dominikanska Republiken och Haiti i nuläget inte ser ut att drabbas av Irmas fulla kraft även om de sannolikt kommer att påverkas. Små förändringar i den prognoserade banan kan dock få stora konsekvenser.

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Irma utfärdad den 5 september klockan 08
Prognoserad bana för den tropiska orkanen Irma utfärdad den 5 september klockan 08. Orkanvarning har utfärdats för Puerto Rico samt delar av Små Antillerna. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Irma den sjuttonde kraftigaste orkanen på Atlanten

Enligt NHCs bedömning var den maximala medelvinden (avser 1 minut) på tisdag eftermiddag svensk tid 77 m/s. I termer av maximal medelvind är Irma enligt orkanspecialisten Philip Klotzbachs sammanställning på twitter den sjuttonde kraftigaste orkan som observerats på Atlanten. Allra kraftigast var Allen (1980) vars maximala medelvind var 85 m/s. 

Satellitbild över kategori 5 - orkanen Irma
Satellitbild över kategori 5 - orkanen Irma på eftermiddagen den 5 september. Till vänster syns ögruppen Små Antillerna. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Eyewall Replacement Cycle (ERC) sannolik

Intensiva tropiska orkaner på Atlanten brukar ytterst sällan bibehålla sin styrka mer än ett dygn. Antingen drar de in över land eller så genomgår de, vilket är vanligt hos intensiva orkaner, en så kallad ”eyewall replacement cycle” där den inre strukturen hos orkanen rubbas och där ögat ersätts av ett nytt, oftast större öga. Processen tar dock ungefär ett dygn och under den tiden försvagas orkanen ofta en kategori. I gengäld växer dock vindfältet så att en större yta påverkas. När orkanen väl genomgått en komplett ERC kan den på nytt intensifieras om förutsättningarna är de rätta. Flera av de famösa orkanerna på Atlanten har genom åren genomgått ERC, däribland Rita, Wilma och Katrina.

Irma en ovanligt långlivad kategori 4 – orkan?

Den senaste prognosen pekar på att Irma väntas klassas som minst en kategori 4 – orkan under de närmaste fem dygnen, något som vore mycket ovanligt. Enligt orkanspecialisten Philip Klotzbach vid Colorado State University som twittrat om detta har det sedan 1966  inträffat fyra gånger och då 1980 (Allen), 1995 (Luis), 2003 (Isabel) samt 2004 (Ivan). Mest seglivad var Ivan som under hela 8 dygn klassades som en kategori 4 eller kategori 5 – orkan.

// Misha Lundgren