Möjlig kategori 5-orkan mot amerikanska Guam

Mikronesiens största ö Guam är knappt hälften så stort som Öland. Antalet invånare är däremot ungefär 6-7 gånger fler jämfört med Öland. Totalt bor drygt 170 000 människor på den lilla ön Guam som under morgondagen kan komma att ställas inför den potentiella kategori 5-orkanen Mawar. 

JTWC: Mycket kraftfull orkan väntas träffa Guam

Mawar som betyder "ros" på malaysiska bildades i lördags den 20:e maj. Sedan dess har Mawar stadigt intensifierats och på tisdag förmiddag klassades Mawar som en mycket kraftfull kategori 4-orkan av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Enligt JTWC finns risk för fortsatt intensifiering och orkanen väntas därför åtminstone kortvarigt nå Saffir-Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5, innan den sedan drar rakt över Guam under onsdag morgon svensk tid. Oavsett om Mawar då rankas som kategori 4 eller 5 kommer det i så fall att vara en av de absolut kraftfullaste tropiska orkanerna att träffa ön. När orkanen väl passerar väntas utöver orkanvindar stora mängder regn falla, lokalt upp emot 500 mm, samt en farlig stormflod på 1,5-3 meter. 

Prognostiserad bana för den tropiska orkanen Mawar utfärdad på förmiddagen den 23:e maj.
Prognostiserad bana för den tropiska orkanen Mawar utfärdad på förmiddagen den 23:e maj. vinden anges här i knop där en knop motsvarar ungefär 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Efter att Mawar lämnat Guam kommer orkanen att fortsätta på en nordvästlig bana över öppet hav. Huruvida Mawar på sikt kan utgöra ett hot mot något land i Ostasien är alldeles för tidigt att säga. De senaste modellkörningarna indikerar att orkanen kommer att böja av åt nordost på sikt och sannolikt missa landområden. Denna information behöver dock behandlas med stor försiktighet.

Mawar följs och övervakas kontinuerligt av Joint Typhoon Warning Center

Satellitbild över kategori 4-orkanen Mawar den 23:e maj.
Satellitbild över kategori 4-orkanen Mawar den 23:e maj då den befann sig sydost om Guam. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Bara en kategori 5-orkan har träffat Guam de senaste 78 åren

Västra Stilla havet är som bekant normalt sett det havsområde där flest tropiska stormar och orkaner årligen bildas. Guam ligger därför mitt i skottlinjen för stormar och orkaner. Däremot är det sällan ön ha drabbats direkt av en orkan av kategori 4 eller kategori 5. Utifrån NOAAs officiella databas över historiska tropiska stormar och orkaner som sträcker sig från 1945 och framåt har Guam officiellt sett bara träffats av en kategori 5-orkan, nämligen Karen i november 1962. Guams dödligaste orkan var Pamela som i maj 1976 träffade ön som en kategori 4-orkan och tog nio människors liv. Statistik över tropiska stormar och orkaner i västra Stilla havet började föras 1945. Vi vet dock att tropiska orkaners intensitet under 1940-, 1950- och 1960-talet ofta överskattades. 

NOAA Historical Hurricane Tracks

Historiska tropiska orkaner som passerat eller träffat Guam från 1945 och framåt.
Historiska tropiska orkaner som passerat eller träffat Guam från 1945 och framåt. Källa: NOAA Historical Hurricane Tracks. Förstora Bild

//Misha