Minimitemperaturen i juli var lägre än i juni

 Det hör inte till vanligheten att landets lägsta temperatur i juli är lägre än i juni men i år inträffade det. Landets lägsta temperatur i juli blev -3,3° i Latnivaara vilket med liten marginal slog de -3,1° som Höglekardalen i Jämtlandsfjällen mäktade med i juni. Sverker har gått igenom statistiken för hur ofta det hänt att minimitemperaturen i juli varit lägre än i juni samt augusti.

Sedan år 1920 då någorlunda tillförlitliga nationella minimitemperaturer finns tillgängliga har det vid endast fyra tillfällen inträffat att minimitemperaturen i juli på riksnivå varit lägre än i juni. Senaste gången var 1986 och dessförinnan 1965, 1960 och 1953.

Några fall med lägre minimitemperatur i juli än i augusti

Även när det gäller förhållandet med lägre minimitemperatur i juli än i augusti finns fyra kända tillfällen från 1920 och framåt. Där inträffade detta 1969, 1967, 1958 och 1951. Utöver det finns fem tillfällen där minimitemperaturen i juli varit lika låg som i augusti, senast 2006. De andra tillfällena är 1990, 1944 och 1928.

Ännu inget känt fall där minimitemperaturen varit entydigt lägst i juli kontra juni och augusti

Med det sagt finns ännu inget känt tillfälle där den lägsta temperaturen under sommarmånaderna juni, juli och augusti varit entydigt lägst i juli. Däremot finns det ett tillfälle, nämligen 1921, där minimitemperaturen i juli varit kallare än i juni och lika låg i augusti. Då var den lägsta uppmätta temperaturen i juni -3,5°, -4,0° i juli och -4,0° i augusti. 

Hur det blir i år återstår att se då augusti bara är i sin linda ännu!

//Misha