Mildaste november på minst 140 år i Karesuando?

Årets november har så här långt varit mild i hela landet. Allra längst i norr har månaden varit mycket mild eller extremt mild. Fyra av våra stationer med minst 50 års mätdata kan komma att notera sin allra mildaste novembermånad. De sista fyra dygnen av november kommer därför att avgöra ifall vi kommer att kunna notera nya novemberrekord. Här är de fyra stationernas medeltemperatur för den 1-26 november. 

  • Karesuando (Lappland, startår 1878): -1,4°. Rekord -2,4° från 1918.
  • Naimakka (Lappland, startår 1944): -0,9°. Rekord -2,3° från 2011.
  • Nikkaluokta (Lappland, startår 1950): -1,0°. Rekord -2,2° från 2011.
  • Kiruna-Esrange (Lappland, startår 1901): -1,7°. Rekord -2,1° från 2011.

På fredag den 30 november kommer Sverker att presentera den preliminära sammanfattningen av novembervädret. Då vet vi förmodligen om någon eller några av de fyra nämnda stationerna kommer att slå sina gamla novemberrekord eller inte.