Mild Gubbvecka väntas...

I lördags den 14 december inleddes den årliga Gubbveckan. Fram till den 23 december är det i den moderna almanackan idel manliga namn. Sedan jag började blogga om Gubbveckan 2013 har mildväder dominerat under åren 2013-2018. Dessutom har det som regel också varit snöfattigt i Götaland och södra Svealand. 

Ifjol bjöd Gubbveckan i vart fall på ett tunt snötäcke i Götaland som på många håll också lyckades ligga kvar fram till julafton. Riktigt förtretligt var det nog för många sörlänningar 2017 då större delen av landet var snötäckt så sent som den 17 december. I inre Götaland var det då på många håll mer än 10 cm snö. Mildväder dagarna före jul gjorde att den vita julen i söder gick upp i rök.

Busväder på onsdag kan ge vit jul i sydöstra Norrland

Snödjup den 16 december med inritad prognos för den vita julen utifrån senaste väderprognosen.
Snödjup den 16 december med inritad prognos för den vita julen utifrån senaste väderprognosen. Norr om den röda linjen är sannolikheten mycket stor för en vit jul. Söder om den blå linjen är det däremot mycket stor chans att julen 2019 blir grön. Området mellan den röda och den blå linjen är svårbedömt huruvida julen blir vit eller grön. Förstora Bild

Milt väder väntas dominera under hela perioden fram till jul i Götaland med flera plusgrader. I dagsläget är det barmark i Götaland, södra och östra Svealand samt i de kustnära områdena i södra Norrland upp till Hudiksvall. Så som prognosen ser ut idag den 16 december väntas heller ingen snö falla i Götaland före julhelgen.

I Svealand och södra Norrland kan det däremot komma att falla stora mängder nederbörd under onsdagen då ett lågtryck rör sig in från sydväst. Beroende på lågtryckets bana är det möjligt att områden i åtminstone mellersta Svealand och södra Norrland som idag är snöfria kan bli snötäckta. Framåt helgen väntas sedan mildluften ta nya tag varför en del av nysnön kan komma att smälta bort. Den stora frågan är hur pass mycket av snön som kommer att hinna töa bort lagom till Julafton? 

Den senaste prognosen indikerar en risk för att byvinden kan komma att nå stormstyrka söder om lågtrycket på onsdag. Just nu ser det ut som att inre och östra Götaland i så fall drabbas. 

Lång svit av gröna jular i Lund, Göteborg, Växjö och Visby

Den senaste vita julen i Lund var 2010. Därefter har det varit barmark på juldagens morgon. I Göteborg, Växjö och Visby har man nu haft sex gröna jular i följd. För tre av de fyra orterna finns det en längre sekvens av gröna jular.

En åtta år lång svit utan mätbart snödjup ägde rum i Göteborg åren 1942-1949. Visserligen förekom det snöfläckar i Göteborg på juldagen 1945 men det kan inte räknas som en vit jul. 

I Visby var de sju juldagarna mellan 2002 och 2008 alla gröna. 

I Lund hade man hela 14 jular i följd utan mätbart snödjup på juldagens morgon under åren 1955-1968. Snöfläckar förekom dock under både julen 1962 och 1963. När det gäller Lund finns en annan kuriositet, nämligen att man där ännu inte haft tre vita jular i följd. Det var dock nära 1913-1915 men julen 1914 bjöd endast på snöfläckar. 

I Växjö har man nu haft sex gröna jular i följd. Där finns det en, än så länge, minst lika lång svit för åren 1900-1905. Julen 1901 och 1903 bjöd dock på snöfläckar. Julen 1899, och även hela månaden december, var kall men det saknas uppgift om huruvida marken var snötäckt då eller ej. Med tanke på det kalla väder som präglade månaden förefaller det troligt att marken var helt snötäckt vid juletid. 

Diagram över antalet vita jular 1900-2018.
Diagram över antalet vita jular 1900-2018 för 12 stationer runtom i Sverige. Illustration SMHI. Förstora Bild