Midsommarvädret 2016

En av årets största högtider närmar sig och för många är väderprognoserna av extra intresse just kring midsommar. Förra året bjöds norra Sverige på ganska varmt och soligt midsommarväder medan det för södra Sveriges del blev en riktigt regnig och kylig historia. I Stockholm nådde temperaturen inte mer än 12 grader och därmed var det en av huvudstadens kyligaste midsomrar på 150 år. I år väntas allmänt högre temperaturer, men på många håll kan det återigen bli en ganska regnig midsommarafton. Prognosen innehåller fortfarande stora osäkerheter och detaljerna kring utvecklingen är svårbedömda. Jag ska försöka ge en bild av det senaste prognosläget och vad som gör utvecklingen så svårbedömd.

Ostadigt när varm luft rör sig in söderifrån

Dagarna fram till midsommar kommer att domineras av en sydvästlig luftström över Västeuropa. Den sydvästliga luftströmmen för med sig mycket varm och fuktig luft upp mot Centraleuropa och lagom till midsommarafton börjar den riktigt varma luften att tillfälligt leta sig upp också mot södra Sverige.

Bilden visar en prognos för midsommaraftons eftermiddag. I bilden syns hur mycket varm luft strömmat upp över Centraleuropa och in mot sydligaste Sverige.
Bilden visar en prognos för midsommaraftons eftermiddag. I bilden syns hur mycket varm luft strömmat upp över Centraleuropa och där väntas en bit över 30 grader på midsommarafton. En del av varmluften verkar även ta sig in mot sydöstra Sverige. I gränsen till varmluften väntas ostadigt väder. Förstora Bild


I gränsen till mer normalvarm sommarluft väntas en front med ostadigt väder. Det ser i nuläget ut att betyda tidvis regn eller skurar i stora delar av landets södra halva under midsommarafton. Tyngdpunkten på regnet ser under eftermiddagen ut att ligga över Svealand för att sedan leta sig vidare norrut under midsommarnatten. Störst chans till uppehåll under midsommarafton ser det ut att vara över Ångermanland och norra Norrlands kustland. I figuren nedan visas en översikt av prognosläget för midsommarafton inklusive några av de största osäkerheterna.

Bilden visar en översiktlig prognos för midsommarafton. Ett frontsystem med regn ska röra sig upp över landets södra halva med regn och skurar, men den detaljerade utvecklingen är osäker.
Bilden visar en översikt av prognosläget för midsommarafton. Ett frontsystem med regn och åskskurar ska passera åt nordost, men på en mer detaljerad skala finns stora osäkerheter i prognosen. Förstora Bild

Stora osäkerheter 

Prognoserna är entydiga om den övergripande utvecklingen med varmluften som tillfälligt ska röra sig upp söderifrån och att ett frontsystem ska passera landet och ge ostadigt väder under midsommarhelgen. Osäkerheterna är dock stora när det gäller hur långt in över Sverige varmluften kommer, var fronten befinner sig under midsommarafton och exakt var regnet och skurarna hamnar.

På fronten tenderar det att bildas små vågor och små förändringar i utvecklingen av dessa vågor får stora konsekvenser för väderutvecklingen. Den varma och fuktiga luften är labil vilket gör att det finns potential för snabba och kraftiga utvecklingar av områden med skurar, både i direkt anknytning till fronten, men också inne i varmluften. Exakt var och när labiliteten utlöses och var de kraftiga skurarna bildas kan påverkas av små tillfälligheter. Det är också så att utvecklingen av åskceller på ett ställe ändrar förutsättningarna för nya celler att utvecklas i närheten.

Även om den varma luften över Götaland är mycket labilt skiktad med stor potential för kraftiga åskväder så skulle det kunna vara så att inga åskväder bildas just där, efter fronten. Över Osteuropa finns ett högtryck (som syns i kartorna ovan) som delvis ser ut att få inflytande över östra Götaland. Det skulle kunna bidra till att hindra åskskurarna från att bildas. Om det blir så skulle temperaturen kanske lokalt kunna nå över 30 grader.

Mattias Lindh, Meteorolog
Telefon 8061
Skicka e-post till Mattias Lindh