Meteorologisk sommar vid alla SMHI-stationer

Det varma eller mycket varma vädret nu i juni har gjort att den meteorologiska sommaren nu anlänt till samtliga SMHIs mätstationer i Sverige. Sist ut att få meteorologisk sommar i landet var Tarfala (1144 möh) och Katterjåkk i nordvästligaste Lappland. Där fick man meteorologisk sommar den 17:e juni. Medan den meteorologiska sommaren så gott som varje år anländer till Katterjåkk sker det definitivt inte alla år vid högfjällsstationen Tarfala.

Ovanligt tidig sommar vid Tarfala

Faktum är att sommarens ankomst vid Tarfala i år är den tidigaste som observerats där sedan stationen upprättades i slutet av november 1995. Så sent som i fjol, 2022, anlände sommaren den 25:e juni vilket då var den meteorologiska sommarens dittills tidigaste ankomstdatum för Tarfala. Utöver 2022 är det bara 2003 som den meteorologiska sommaren anlänt i juni, då den 30:e juni. Sedan 1996 har det för sju år, senast 2020, fallit sig som så att den meteorologiska sommaren uteblivit vid Tarfala. På grund av databortfall saknas sommarens ankomstdatum i Tarfala för 2014, 2002 och 1998-1999.

Fortfarande meteorologisk vår på årstidskartan

Årstidskartans utseende den 25:e juni 2023.
Årstidskartans utseende den 25:e juni 2023. Gul färg representerar områden som fått meteorologisk sommar medan grön färg representerar områden där meteorologisk vår fortfarande anses råda. Källa: SMHI. Förstora Bild

Även om samtliga SMHIs mätstationer fått meteorologisk sommar gäller det inte för årstidskartan. Där finns fortfarande några små områden i nordvästra Lappland som ännu har meteorologisk vår.

Detta beror på att kombinationen av observationer och prognoser (modelldata) hjälper till att ta fram realistiska värden även i områden där SMHI inte har några mätstationer, till exempel i de delar på årstidskartan som fortfarande visar meteorologisk vår. I fjällen är temperaturkontrasten normalt relativt stor mellan fjälltoppar och dalgångar. Därigenom kommer även årstiderna att kunna variera inom små områden. Årstidskartan med kvarvarande meteorologisk vår i fjällområdet anses därför realistisk även om sommaren nu har anlänt till samtliga SMHIs mätstationer.

//Misha