Meteorologisk sommar väntas till delar av västkusten innan kalluften kommer

Under de senaste dagarna har temperaturerna i delar av västra Götaland varit nära nog sommarlika, åtminstone meteorologiskt sett. För i vart fall åtta av våra mätstationer har dygnsmedeltemperaturen legat på 10,0° eller däröver, det vill säga sommartemperaturer. Därmed finns det nu en god möjlighet att sex av dessa stationer hinner få meteorologisk sommar innan för årstiden kall eller mycket kall ishavsluft strömmar söderut över landet från söndag och framåt. De stationer som har en realistisk chans på meteorologisk sommar innan kalluften kommer är;

  • Göteborg (Västergötland)
  • Halmstad (Halland)
  • Rörastrand (Bohuslän)
  • Nordkoster (Bohuslän)
  • Vinga (Västergötland)
  • Måseskär (Bohuslän)

I Göteborg har man nu haft fyra dygn i följd med sommartemperaturer medan övriga nämnda stationer haft tre dygn i rad. För att meteorologisk sommar enligt SMHIs definition skall anses råda krävs fem dygn i följd med en dygnsmedeltemperatur på minst 10,0°. Ankomstdatumet räknas då som det första av de fem dygnen. Ifall detta villkor uppfylls skulle det för Göteborgs del innebära den 1 maj. Ifall villkoret för sommarens ankomst uppfylls för resterande stationer gäller istället ankomstdatumet 2 maj. Sommarens normala ankomstdatum (avser normalperioden 1961-1990) längs västkusten är den 10-15 maj.

Hur det går för den meteorologiska sommaren följes bäst på årstidskartan.