Meteorologisk sommar i Uppsala!

De senaste dagarnas varma väder har gjort att delar av Götaland och Svealand haft sommartemperaturer. Först i östra Svealand den 16-18 april för att därefter skifta mot i huvudsak västra Götaland den 19-20 april. Få stationer har därför haft en sammanhängande period med sommartemperaturer. 

Vid en av våra stationer, Uppsala i Uppland, har det nu varit fem dygn i följd med en dygnsmedeltemperatur på minst 10,0°. Därmed är villkoret för den meteorologiska sommaren uppfyllt. Då sommarens ankomstdatum räknas som det första av de fem dygnen innebär det att sommarens ankomstdatum i Uppsala blev den 17 april. Sommaren är dock begränsad till staden ty strax utanför Uppsala vid Ärna flygplats är det fortfarande meteorologisk vår.

Örebro i Närke har det nu varit fyra dygn i rad med sommartemperaturer. Även fredagen ser ut att bli varm varför även Örebro har en god chans på meteorologisk sommar. Huruvida Örebro får sommar vet vi först på fredag kväll. I så fall blir ankomstdatumet för sommaren den 18 april. 

Övriga stationer i södra Sverige, däribland Göteborg och Halmstad, har som bäst haft tre dygn i sträck med sommartemperaturer. Några kan nog få ett fjärde dygn, idag fredag, men under helgen väntas kyligare luft in över landet. Min bedömning är därför att sannolikheten är låg eller mycket låg för att någon station ska hinna få ett femte dygn under lördagen och därmed konstaterad meteorologisk sommar.

Ovanligt tidig sommar men inte rekordtidigt för Uppsalas del

Att sommaren gör sitt intåg i Svealand redan den 17 april är ovanligt tidigt men inte rekordtidigt. Det allra tidigaste ankomstdatumet för Uppsalas, och även Svealands, del är den 15 april vilket inträffade 2004. Årets ankomstdatum i Uppsala, den 17 april, delar andraplatsen med 1996 och 1964. Data för sommarens ankomst i Uppsala finns från 1860 och framåt.

Det återstår att se ifall Örebro får meteorologisk sommar från och med den 18 april. Om så sker så finns det även där ett tidigare ankomstdatum för den meteorologiska sommaren. År 2019 och 2011 anlände sommaren den 17 april till Örebro. Till den 18 april har sommaren anlänt vid två tillfällen, nämligen 2018 och 1968. Bortsett från 2009, 1988, 1964, 1876 och 1874 finns data för sommarens ankomst i Örebro från 1870 och framåt. För 1860-talet finns endast tre år tillgängliga. 

Trevlig helg! :)

/Misha