Meteorologisk sommar i sikte i söder!

Då vi nu är inne på denna pandemis andra vår är det nog många som längtar efter lite sommarkänsla. I alla fall i södra Sverige. Och nu kan det vara på gång ty de senaste dagarnas prognoser har indikerat att en portion med varm luft kommer att dra upp över södra Sverige med början på söndag. Förutsatt att prognosen håller kommer det att finnas möjlighet för den meteorologiska sommaren att etablera sig i landet.

För att meteorologisk sommar skall anses råda krävs att dygnsmedeltemperaturen är minst 10,0° under fem dygn i följd. Uppfylls detta villkor räknas den meteorologiska sommarens ankomst som det första av dessa fem dygn. Detta innebär att för 2021 kommer det tidigaste ankomstdatumet att kunna vara den 9 maj för någon station i södra Sverige. Detta skulle i så fall vara det senaste ankomstdatumet för sommaren sedan 1997. Då dröjde det till den 11 maj innan någon station i landet fick meteorologisk sommar. Hur det blir med den saken återstår att se. Men, hur ser då sommarens ankomst ut i ett historiskt perspektiv för de olika landsändarna? Det skall vi kolla lite närmare på i detta inlägg. Häng med!

Tidigaste kända ankomstdatumet den 10 april 

Då vi nu digitaliserat fler av våra stationers data kan nu konstatera att det tidigaste kända ankomstdatumet för sommaren vid någon station i Sverige är den 10 april. Så tidig var sommaren i Kristianstad i Skåne och Växjö i Småland anno 1906. Tidigare har vi utifrån våra digitaliserade data trott att den 11 april varit det tidigaste ankomstdatumet för sommaren vilket inträffade 1989, 2007 och 2009.

15 april tidigaste datumet för Svealand...

I Svealand är det tidigaste kända ankomstdatumet för sommaren den 15 april. Så tidig var sommaren där 2004 i Uppsala i Uppland. På andra plats kommer Säffle i sydvästligaste Värmland dit sommaren anlände den 16 april år 2011. Längre bakåt i tiden hittar vi 1964 i listorna då många stationer i Svealand fick sommar dagen därpå, den 17 april. Även 2018 och 1996 förekommer i rullarna men då endast mycket lokalt.

...och den 19 april för Norrland

Det tidigaste kända ankomstdatumet för Norrlands del är av gammalt datum. Föga förvånande inträffade detta i den allra sydostligaste delen. År 1914 kunde Gävle i Gästrikland hälsa sommarens ankomst redan den 19 april. Det näst tidigaste ankomstdatumet för Norrlands del är däremot av modernt snitt. Den 20 april 2019 fick Gävle sommar.  

Ibland kan sommaren dröja till slutet av maj innan den når Sverige

Låt oss nu istället titta på det senaste kända datumet som den meteorologiska sommaren gjort sitt intåg vid någon station i Sverige. Då finner vi att år 1927 rimligen bör vara en god kandidat till den titeln. Den gången dröjde det ända till den 30 maj innan sommaren behagade titta in över Sverige. Förutom några stationer på västkusten fick även Stensele i Lappland också sommar. Med reservation för att alla data ännu inte digitaliserats torde detta vara en av de ytterst få gånger då en station i Norrland, låt vara att det var ihop med några stationer i södra Sverige, varit först ut med att få sommar.

De flesta andra år då sommaren varit osedvanligt sen in över landet är närstan samtliga från slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. I modern tid är det 1955 som kommer närmast då sommaren anlände först den 27 maj. 

En viss försiktighet är dock på sin plats när det gäller datumen före 1945 och då särskilt för åren på 1800-talet. Dels var stationsnätet i landet på 1800-talet mycket glest. Därtill finns ännu inte alla data i digitaliserad form. Det kan därför inte uteslutas att sommaren hade anlänt tidigare ifall antalet stationer varit fler. 

På stationsnivå har sommaren dröjt till efter midsommar

Under vissa år har det hänt att man i södra Sverige fått vänta länge på den meteorologiska sommarens ankomst. I sällsynta fall ända till efter midsommarafton. Sedan 1953 infaller midsommarafton någon gång mellan den 19 och den 26 juni. Före 1953 var midsommarafton alltid den 23 juni. I Götaland har det bara inträffat några få gånger att den meteorologiska sommaren anlänt först efter midsommarafton medan det i Svealand exklusive Dalafjällen finns något fler fall. 

För Götalands del är det allra senaste kända ankomstdatumet för den meteorologiska sommaren på stationsnivå den 28 juni. Så länge fick man vänta 1923 ute på Hoburg på Gotland. De andra åren som vi vet att sommaren anlänt efter midsommarafton vid någon station i Götaland är 1987, 1952, 1928 och 1902. År 1987 inföll midsommarafton den 19 juni. I Sandhammaren vid Skånes ostkust dröjde sommaren då till den 24 juni. Noterbart är att i Götaland får den centrala delen av Vänern och Östersjökusten generellt sett meteorologisk sommar senast.

Endast vid ett enda känt tillfälle, nämligen år 1952, har det hänt att sommaren anlänt efter midsommar vid en inlandsstation i Götaland. Då dröjde sommaren till midsommardagen den 24 juni i Ulricehamn i Västergötland och i Gödeberg i Småland kom den på midsommarafton den 23 juni. 

Under den extremt kyliga sommaren 1902 fick både Visby och Gotska Sandön sommar först den 25 juni. Till Ölands norra udde kom den då dagen innan, på midsommardagen den 24 juni.

Svealand då? 

I Svealand är de allra senaste ankomstdatumen för sommaren ifrån Dalafjällen där det hänt att den dröjt in till början av juli. Uppe vid vår högst belägna station i Svealand, Idre fjäll (869 möh), dröjde det 1996 ända till den 9 juli innan sommaren anlände. På andra plats finner vi den numera nedlagda stationen Grövelsjön (815 möh) där man 1967 fick vänta till den 6 juli på sommaren. Om vi bortser från fjällvärlden i Svealand kan vi konstatera att det allra senaste ankomstdatumet istället är från Svenska Högarna i Upplands yttersta skärgård. Där dröjde det anno 1892 ända till den 1 juli innan man fick meteorologisk sommar.

Andra år då man lokalt fått vänta mycket länge på sommaren i Svealand är exempelvis 1962, 1956, 1928 och 1902. I Grövelsjön i nordligaste Dalarna var sommaren 1962 så kylig att den meteorologiska sommaren där uteblev helt och hållet. Även för några stationer i Jämtland och Härjedalen uteblev sommaren helt detta år.

I Svealand är det Dalafjällen som i allmänhet får meteorologisk sommar senast. Därefter följer det yttersta kustbandet i Södermanland och Uppland där sommaren vanligen etableras i början av juni.

I Norrland kan sommaren lokalt dröja ända till augusti

I Norrland kan sommaren i höglänta delar av fjällvärlden utebli helt vissa år, senast år 2020 i Tarfala (1144 möh) i Lappland. Annars kommer den dit också även om den vissa år kan bli mycket kort. Endast vid två kända tillfällen har det hänt att den meteorologiska sommaren uteblivit helt för en station utanför fjällvärlden. Det var 1902 då Kiruna i Lappland samt 1903 då Karesuando i nordligaste Lappland gick från vår till höst.

Inkluderar vi även fjällvärlden finner vi att det utöver Tarfala och Grövelsjön finns ytterligare några stationer där det har inträffat att den meteorologiska sommaren uteblivit helt ett år. 

För att sammanfatta detta rätt långa inlägg är den 10 april och den 15 augusti de hittills kända ytterligheterna vad gäller den meteorologiska sommarens ankomst i Sverige.

//Misha