Mer statistik om vädret under skottår

Jag har i ett tidigare inlägg diskuterat hur vi behandlar februari månad under skottår. Jag konstaterade att det faktum att februari är ett dygn längre under skottår inte påverkar våra metoder, utan vi behandlar alla februarimånader likadant.

Är skottåren överrepresenterade för maximirekord?

Eftersom februari har 29 dagar under skottår jämfört med 28 dagar i övriga fall, så kan man tycka att skottåren borde vara något överrepresenterade när det gäller rekord för största månadsnederbörd och solskenstid. Det omvända borde gälla rekord för minsta månadsnederbörd och solskenstid.

Låt oss undersöka vad som gäller för de stationer med långa mätserier som vi publicerar i Månadens väder. Det rör sig om 100 stationer för nederbörd och 23 stationer för solskenstid.

Om vi inkluderar den nyligen avslutade februarimånaden 2016 så får vi följande resultat:
 

  • För 22 av 100 stationer har den största februarinederbörden uppmätts under skottår.
  • För 20 av 100 stationer har den minsta februarinederbörden uppmätts under skottår.
  • För 7 av 23 stationer har rekordet för största solskenstid under februari noterats under skottår.
  • För 10 av 23 stationer har rekordet för minsta solskenstid under februari noterats under skottår.

Om vi slår ihop rekorden så får vi 29 maximirekord och 30 minimirekord under skottår.

Den naturliga variationen från år till år överväger

Det vill säga det var inte riktigt den överrepresentation för maximirekord under skottår som vi hade väntat oss enligt teorin.

Men ta den här lilla undersökningen för vad den är. Stationerna har olika långa mätserier och rekorden är inte oberoende av varandra. Om en viss månad har varit extrem i något avseende så gäller det för många stationer samtidigt.