Mer om den långvariga torkan

Nu när juli månad är avklarad, så tänkte jag göra en uppföljning av mitt tidigare inlägg som handlade om nederbörden 1 maj-15 juli.

Tillsammans med min kollega, Lennart Wern, har jag tittat på hur nederbörden för tremånadersperioden maj-juli 2018 förhåller sig till samma period andra år.

Allra torrast i Götaland

Som framgår av kartan så har det varit allra torrast i Götaland, där ett antal stationer med längre mätserier aldrig noterat så låg nederbörd under perioden maj-juli.

Nederbörd maj-juli 2018
Sammanlagd nederbörd under perioden maj-juli 2018. Stationer med minst 50-åriga mätserier som slagit rekord har markerats med rött. Illustration SMHI Förstora Bild
Normal nederbörd maj-juli
Nederbörd i maj-juli 2018 i förhållande till normal (referensperiod 1961-1990). Illustration SMHI Förstora Bild

.

.

Här är en tabell med de stationer som är inprickade på kartan.

Station maj-juli 2018 Tidigare lägsta Startår
Rekordlåg nederbörd i maj-juli 2018
Lund 22,9 mm 42,0 mm 1783 1748
Karlshamn 27,0 mm 43,0 mm 1868 1860
Halmstad 46,3 mm 60,0 mm 1868 1860
Falsterbo 21,0 mm 42,0 mm 1917 1880
Hanö 29,2 mm 42,0 mm 1917 1882
Grebbeshult 62,9 mm 94,1 mm 1951 1904
Linhult 78,4 mm 118,5 mm 1951 1911
Svinhult 66,2 mm

72,2 mm 1992

1880
Såtenäs 61,5 mm 62,0 mm 1994 1890
Holmbo 63,4 mm 69,4 mm 1992 1945
Malå 71,5 mm 76,6 mm 1946 1945

Precis som jag antydde i min preliminära sammanfattning i mitten av juli, så är förhållandena i Lund extrema med den minsta nederbörden för maj-juli sedan åtminstone mitten av 1700-talet. Det betyder inte att det var torrare då, utan bara att vi inte kommer längre tillbaka i statistiken än så.

För Karlshamn, Halmstad, Falsterbo och Hanö dyker åren 1868 och 1917 upp. Dessa år är historiskt sett ökända som hungerår.

Om vi tittar på nederbörden i förhållande till vad som är normalt så kommer här de allra torraste stationerna.

Station maj-juli 2018 Normalt 1961-90 Procent av normalt
Nederbörd maj-juni 2018 i förhållande till normalt
Norra Möckleby (Öland) 12,6 mm 123,8 mm 10%
Lund 22,9 mm 169,7 mm 13%
Vänge (Gotland) 18,3 mm 122,9 mm 15%
Falsterbo 21,0 mm 133,2 mm 16%
Fårösund-Ar 12,8 mm 81,1 mm 16%
Karlshamn 27,0 mm 147,8 mm 18%

Torrt även längre norrut

Även om förhållandena varit allra extremast i Götaland, så har det varit torrt även på de flesta andra håll i landet. Sista juliveckans kraftiga åskskurar har dock förbättrat situationen lokalt.

För Malå i södra Lappland är det till och med rekord för en medellång mätserie. Varför just Malå sticker ut i det avseendet har jag inte fördjupat mig i. Det kan mer eller mindre vara en tillfällighet.

Sverker Hellström