Markant väderomläggning

Januari har hittills dominerats av kallt väder med mestadels små nederbördsmängder och förhållandevis svaga vindar, ofta med en ostlig komponent på vinden. Den kommande veckan syns en markant omläggning i tryckfördelningen och det storskaliga strömningsmönstret över norra hemisfären och det medför en helt annan vädertyp för vår del.

Högtryck på nordliga breddgrader har gett kallt väder i Sverige

Kring årsskiftet byggdes det upp ett mäktigt högtryck med centrum över norra Ryssland. Högtrycket förstärktes efterhand vidare västerut över Barents hav, norra Skandinavien och så småningom även bort mot Island och Grönland, se figur nedan.  I samband med den mäktiga högtrycksblockeringen stoppades lågtryckstrafiken från Atlanten in över Sverige. Lågtrycken tvingades på sydliga banor och kring det mäktiga högtrycket kunde istället kall luft strömma söder- och västerut från Sibirien mot Ost- och Nordeuropa.  

Lågtrycksaktiviteten ökar – milt och blåsigt i stora delar av Sverige

De närmsta dagarna syns en tydlig tendens till ökade kontraster i nord-sydlig riktning på Atlanten. Högtryckstendensen på den norra delen av Atlanten och Norska havet förbyts mot ett omfattande lågtrycksområde samtidigt som det Azoriska högtrycksområdet förstärks. I figuren nedan visas en jämförelse av de tryckmönster och tryckanomalier som varit rådande under inledningen av januari och de tryckmönster som väntas i mitten av den kommande veckan. Notera de stora förändringarna av tryckanomalierna kring Grönland, Island och vidare bort mot norra Sverige.

Det prognostiserade tryckmönstret som syns i den högra bilden är ett tydligt exempel på den positiva fasen av den nordatlantiska oscillation, NAO medan den vänstra bilden snarare visar den negativa fasen. En tydlig övergång från negativt NAO till positivt NAO syns också i prognosen för NAO-index. Ännu tydligare är skiftet i det så kallade AO-indexet, Arktiska oscillationen, som ger ett mått på tryckförhållandena kring hela Arktisområdet.

Bilderna visar marktrycket reducerat till havsytans nivå med konturer samt färger med avvikelser från ett klimatologiskt värde (beröknat för perioden 198-2010).
De svarta konturlinjerna visar marktrycket reducerat till havsytans nivå och färgerna visar avvikelser från det klimatologiska värdet (beräknat för perioden 1981-2010). I den vänstra bilden visas en analys av de tryckförhållanden som varit rådande under inledningen av januari (1-19). Den högra bilden visar den senaste ensembleprognosen från ECMWF gällande för torsdag 28/1 kl 12z. Förstora Bild

Vad innebär då denna förändring för vårt väder? Kortfattat kan man säga att ökade temperatur- och tryckkontraster i nord-sydlig riktning på Atlanten nästan alltid leder till mildare, blåsigare och blötare väder i Sverige. Ökade temperaturkontraster med kraftigare jetströmmar ökar också risken för intensiva lågtryck och potentiella stormar över Sverige. Hur långvarig den mildare perioden blir är svårt att säga i nuläget, men den kommande veckan kommer det tidvis bli plusgrader på många håll runt om i landet.