Malik - Årets första namngivna storm

Under helgen den 29-30 januari passerade stormen Malik över södra Sverige och blev därmed den första namngivna stormen under år 2022. Det är för övrigt den första namngivna stormen i Sverige sedan Laura i mars 2020.

Bilden visar en karta med analys av väderläget klockan 01 natten till den 30 januari 2022.
Väderanalys gällande klockan 01 natten till den 30 januari 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Lågtrycket som orsakade stormen Malik fördjupades snabbt över Skandinavien. Det skedde i södra delen av ett lågtrycksområde som tidigare passerat över södra Grönland och Island.

Det lägsta inrapporterade lufttrycket var 962,0 hPa vid Svenska Högarna strax efter midnatt natten mot söndag. Det är det lägsta lufttrycket i Sverige sedan februari 2020.

Återkomsttid knappt tio år för byvindarna

Orkanstyrka i vindbyarna rapporterades från sex kuststationer.

 • 38,9 m/s vid Hanö i Blekinge
 • 34,2 m/s vid Fårösund-Ar på Gotland
 • 33,6 m/s vid Örskär i Uppland
 • 33,6 m/s vid Falsterbo i Skåne
 • 33,2 m/s vid Hallands Väderö i Skåne
 • 32,9 m/s vid Nidingen i Halland

Malmö hade stormbyar på 29,4 m/s. Stormbyar förekom dessutom vid sex stationer som kan räknas som inlandsstationer.

 • 26,0 m/s i Floda i Sörmland
 • 25,5 m/s i Kettstaka i Närke
 • 25,5 m/s i Hörby i Skåne
 • 25,3 m/s i Kolmården-Strömsfors i Östergötland
 • 24,6 m/s i Hällum i Västergötland
 • 24,5 m/s i Malexander i Östergötland

När det gäller medelvindhastigheten (vilket egentligen är det som avgör om det är en storm eller inte) så kom fyra stationer upp i storm (≥24,5 m/s)

 • 27,9 m/s vid Örskär i Uppland
 • 27,7 m/s vid Hanö i Blekinge
 • 26,2 m/s vid vid Fårösund-Ar på Gotland
 • 25,5 m/s vid Nidingen i Halland

Under hela förra året hade vi inte en enda storm i svenska kustfarvatten så nu kändes det kanske lite ovant. Men historiskt sett kan Malik inte räknas till någon av de stora stormarna.

Den beräknade återkomsttiden för byvindhastigheten var som högst 9,2 år vid Fårösund-Ar på Gotland. Ytterligare cirka 20 stationer i Götaland och Svealand hade återkomsttider mellan 3 och 8 år.

Bilden visar en karta över återkomsttid för byvindhastigheten under stormen Malik den 29-30 januari 2022.
Återkomsttid för byvindhastigheten under stormen Malik den 29-30 januari 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Lokala rekord för dygnsnederbörd i januari

Misha har tittat lite närmare på nederbördsmängderna i samband med Malik.

För två av våra stationer var det fråga om nytt januarirekord. Även i Jämtland registrerades lokalt ovanligt mycket nederbörd då Malik drog in över landet.

 • Svenska Högarna (Uppland, startår 1879): 26,7 mm. Tidigare januarirekord 25,8 mm från 1948.
 • Vällnora (Uppland, startår 1970): 27,9 mm. Tidigare januarirekord 25,5 mm från 1983.

För följande stationer rör det sig om en toppnotering men då data inte digitaliserats fullt ut vet vi inte ifall det är fråga om ett nytt rekord. Därmed får dessa stationer nöja sig med att ha noterat en toppnotering.

 • Vallbo (Jämtland, startår 1937): 27,6 mm. Högsta dygnsmängd i januari för perioden 1945-2021: 21,5 mm.
 • Vattholma (Uppland, startår 1905): 21,5 mm. Högsta dygnsmängd i januari för perioden 1945-2021: 20,2 mm från 1948.
 • Sandhamn (Uppland, startår 1937): 23,1 mm. Högsta dygnsmängd i januari för perioden 1965-2021: 21,6 mm från 2021.

Den preliminärt största dygnsmängden i landet i samband med Malik uppmättes i Norrveda i Uppland (startår 1936) där det föll 30,5 mm. För stationen som sådan är detta den näst största dygnsmängd som registrerats under perioden 1945-2021. Med brasklappen att januari 1998 saknas i statistiken är det enda större januarivärde som vi känner till i Norrveda sedan 1945 de 41,8 mm som föll i januari 1954.

Namngivning

Stormen Malik namngavs av den danska vädertjänsten (DMI) och SMHI använde då också det namnet. Namnet Malik förekommer på flera olika språk, bland annat arabiska och grönländska. Enligt DMI är det den grönländska varianten som ligger bakom namnsättningen.

Stormar i Sverige

Vem namnger stormar?

Sverker Hellström

Misha Lundgren