Lucia 1941 - Ett iskallt 75-årsjubileum

Årets Luciaväder bjuder på blidväder längst i söder och ett måttligt antal minusgrader i norr. Annat var det för 75 år sedan då det i framför allt södra Lappland rådde extrem kyla för att vara så tidigt på säsongen.

Kallast bland våra stationer var Långvattnet väster om Storuman med -44°. Det är den lägsta temperatur som uppmätts i Sverige så tidigt som vid Lucia.

Det rådde dock ingen riksomfattande kyla den gången. Det var bara i ett påfallande smalt band över framför allt södra Lappland och Västerbotten som kylan var extrem. I södra Götaland var det i stället åtskilliga plusgrader och inte heller längst i norr hade man några extremt låga temperaturer.

Svenskt köldrekord i Malgovik?

Lördagen den 13 december 1941 är kanske annars mest bekant för en privat avläsning vid Malgoviks folkskola på -53°.

Termometern kontrollerades av SMHA (dåvarande SMHI) och värdet godkändes som svenskt köldrekord. Omständigheterna kring avläsningen hade dock gärna fått vara utförligare dokumenterade. Nuförtiden skulle vi inte utan vidare godkänna en privat avläsning som rekord utan vi skulle bifoga det som en kommentar till rekorden för våra ordinarie stationer.
 

Malgovik_1
Malgoviks skola. Foto Sverker Hellström Förstora Bild

Det var inte bara från Malgovik som man rapporterade mycket låga temperaturer den här morgonen. Enligt tidningsrapporter fanns det omkring ett halvdussin privata avläsningar på -50° eller lägre.
 

Klipp från Västerbottenskuriren den 15 december 1941
Klipp från Västerbottenskuriren den 15 december 1941. Förstora Bild


Genom åren har den här avläsningen i Malgovik ifrågasatts och den har redovisats i olika former. Ibland har den tillskrivits grannbyn Laxbäcken och angetts med falsk noggrannhet till -53,3°. En anledning till detta har sagts vara att termometern vid kontroll visade 0,3° för högt varför den ursprungliga avläsningen på -53° korrigerades till -53,3°. Men enligt tidningsklippet ovan så verkar det snarast ha varit -55° som rapporterades. Dokumentationen är som sagt inte den utförligaste.

Sedan 1942 finns en klimatstation i Laxbäcken. Den kan vara mycket kall i vissa lägen, men -50° eller lägre har aldrig uppmätts. Köldrekordet för klimatstationen är -47,5° från den 5 februari 1966.

Några dagar tidigare, den 2 februari 1966, uppmättes den lägsta temperatur som rapporterats från en ordinarie väderstation, nämligen -52,6° i Vuoggatjålme.

Var gjordes avläsningen?

Om man på Luciadagen 1941 verkligen avläste en så låg temperatur så har jag mycket svårt att tro att det gjordes vid själva skolan som ligger på en liten kulle och skyddad av träddungar med mera.

Men alldeles i närheten ligger ett terrängavsnitt som för blotta ögat ser väldigt kallt ut. Det jag tänker på är den lilla vik i sydspetsen av sjön Malgomaj, som passeras av en väg mellan grannbyarna Malgovik och Laxbäcken.
 

Malgoviks skola med närmaste omgivningar.
Malgoviks skola med närmaste omgivningar. Karta och flygfoto från eniro.se Förstora Bild

Jag har haft en teori att det var där avläsningen gjordes den där Luciamorgonen. Kanske hade någon placerat en termometer där eftersom man anade att det skulle bli en väldigt kall natt. Om termometern dessutom placerats direkt på snöytan så är det inte omöjligt att den genom kraftig strålningsavkylning faktiskt kan ha visat -55°. En sådan placering vore dock i strid mot meteorologisk praxis.

I höstas fick jag reda på att vattenregleringsföretag har en väderstation vid den damm som kan skönjas på flygfotot ovan. Vi har fått data därifrån och jämfört med värdena från klimatstationen i Laxbäcken. Men detta blev en besvikelse om uttrycket tillåts. Det verkar inte bli lika kallt nere vid sjön som vid klimatstationen, så min teori har nog spruckit.

Mer om våra köldrekord finns i artikeln Det svenska köldrekordet

Lucia 1941 försvarar sin plats i vår väderhistoria

Oavsett hur det förhåller sig med avläsningen i Malgovik så förtjänar Luciamorgonen 1941 en plats i vår väderhistoria. -44° som rapporterades från Långvattnet (ca 5 mil från Malgovik) är den lägsta temperatur som rapporterats från en ordinarie väderstation så tidigt på säsongen. Även andra stationer i södra Lappland och Västerbotten rapporterade mycket låga temperaturer vid det tillfället, exempelvis -41,5° vid Hällnäs skogsskola, -41° i Norrsele och -40,3° i Stensele.

I en artikel i Dagens Nyheter måndagen den 15 december 1941 hänvisar signaturen V.L. till en notering på -50° i Lycksele. Han reflekterar "En så stark kyla denna tid på året torde vara det absoluta rekordet för dessa trakter".

Tänk så rätt han hade i sin förmodan!