Lokalt rekordsen höst i söder

Sedan drygt en vecka tillbaka har vi tre årstider i vårt avlånga land. I norra Norrland samt lokalt i Jämtlandsfjällen är det meteorologisk vinter medan det ännu är sommar utmed Götalands kustnära landskap och Södermanlands kust. I resten av landet huserar den meteorologiska hösten.

När vi nu skriver den 27 oktober kan vi konstatera att vid en av våra mätstationer, Torup i Halland, kommer den meteorologiska hösten i år att bli rekordsen. Temperaturmätningarna i Torup inleddes så sent som den 1 november 1972 så stationen har därför bara 50 års mätdata. Men 50 års kontinuerliga temperaturmätningar är vad som krävs för att en station skall kunna ses som rekordvärdig. Torup får därför utifrån generositetsprincipen sägas uppfylla detta rekvisit med minsta möjliga marginal. Det gamla rekorddatumet för höstens senaste ankomst för Torup är från 2018 då hösten anlände den 19 oktober. Utifrån den senaste väderprognosen idag, den 27 oktober, med beräknade temperaturer på väl över 10 grader de närmaste dagarna är det inte alldeles otänkbart att sommaren i Torup kan hänga med in i november. För att meteorologisk höst skall anses råda krävs att dygnsmedeltemperaturen under fem dygn i följd är under 10,0°. Därtill får hösten enligt SMHIs definition inte anlända före den 1 augusti. 

Fler stationer kan möjligen få rekordsen höst framöver

Då för årstiden mycket milt väder ser ut att fortsätta månaden ut och inledningen av november finns det ytterligare några stationer i Götaland samt en station i Svealand som möjligen kan komma att få en rekordsen höst. De berörda stationernas senaste ankomstdatum är i tur och ordning som följer:

  • Borås (Västergötland, start januari 1884): 29 oktober 1961 (0) 
  • Visby (Gotland, start augusti 1859): 1 november 2006 (1) 
  • Hoburg (Gotland, start november 1879): 2 november 2000 (2) 
  • Landsort (Södermanland, start juni 1848): 2 november 2000 (1)

Siffran inom parentes anger hur många gånger hösten anlänt först i november. När det gäller årstidernas ankomst är årtalen för de olika stationerna i de flesta fall inte desamma som startåren. Om höstens ankomstdatum går att spåra, manuellt såväl som automatiskt, tillbaka till startåret anges startåret.

Det är värt att poängtera att Landsorts datum den 2 november är det enda kända tillfället i Sveland då hösten anlänt först i november månad. 

Det allra senaste ankomstdatumet för den meteorologiska hösten är den 19 november vilket inträffade vid stationen Skillinge i östra Skåne 2015.

Andra stationer som ser ut att kunna få ovanligt sen höst

För några andra stationer i Götaland ser det utifrån dagens väderprognos ut som att årets höst kommer att bli ovanligt sen. Här följer de stationer jag tittat på och när deras senaste samt näst senaste ankomstdatum för hösten inträffade.

  • Oskarshamn (Småland, 1961): 28 oktober 1961 och 25 oktober 2006 (0)
  • Ronneby-Bredåkra (Blekinge, 1931): 1 november 2006 och 2000 (2) 
  • Kalmar (Småland, start december 1858): 5 november 2014 och 4 november 2001 (4)
  • Lund (Skåne, start januari 1860): 5 november 2014 och 4 november 2001 (6)
  • Halmstad (Halland, start januari 1859): 7 november 2021 och 3 november 1961 (4)
  • Karlshamn (Blekinge, start december 1858): 8 november 2000 och 5 november 2014 (5)

Siffran inom parentes anger hur många gånger hösten anlänt först i november. Att stationerna Oskarshamn och Ronneby-Bredåkra inte hamnar med bland stationer som kan få en rekordsen höst beror på att data inte finns digitaliserade i någon form för hela mätperioden. Det går därför inte att hävda att det är fråga om rekord för exempelvis Oskarshamn förrän samtliga temperaturdata för åren 1937-1960 har digitaliserats. Dock kan vi konstatera att det är en extremt sen höst där i år.

Även om prognosen pekar på att fler stationer kan komma att slå sina gamla rekord för höstens ankomst återstår det att se om så verkligen blir fallet. En prognos är trots allt bara en prognos.

Stationer som haft sommar in i november

Min kollega Lennart Wern har tagit fram en karta över de stationer där den meteorologiska sommaren varat in i november. För samtliga stationer gäller således att den meteorologiska hösten anlänt först den 2 november eller senare.

I kartan som huvudsakligen baseras på digitaliserade data för perioden 1945 och framåt, kan vi se att i de fall den meteorologiska sommaren hängt med in i november har det så gott som alltid skett vid kuststationer eller stationer nära kusten. Därtill syns tydligt att det oftast skett vid syd- och västkusten. Detta förklaras av att havsvattnet generellt kyls av långsammare utmed syd- och västkusten under hösten än vid ostkusten. Vi ser att tre stationer sticker ut då de inte ligger vid kusten. Dessa är Hörby i Skåne samt de sedan flera decennier nedlagda stationerna Trollhättan i Västergötland och Kinnared i Halland. 

Kartan visar de stationer där den meteorologiska sommaren varat ända in i november.
Kartan visar de stationer där den meteorologiska sommaren varat ända in i november. Kartan bygger huvudsakligen på digitaliserade data för perioden 1945 och framåt men även för de stationer där data finns digitaliserade från slutet av 1800-talet. Illustration SMHI/Lennart Wern Förstora Bild

Uppföljande blogginlägg nästa vecka

Jag kommer att göra ett uppföljande blogginlägg någon gång under andra halvan av nästa vecka då vi vet ifall ytterligare några stationer i södra Sverige noterat en rekordsen höst. Så dags lär vi även veta ifall sommaren i Torup orkade hänga med in i årets gråaste månad november.

/Misha