Laviner utanför fjällområdet

I Sverige förknippas laviner huvudsakligen med fjällvärlden. Men i mycket sällsynta fall har det även på andra håll i landet hänt att det byggts upp sådana snömängder att det skapats laviner med nästan samma dimensioner som i fjällen.

Under de senaste 60 åren finns åtminstone två kända fall utanför fjällområdet där laviner eller snöskred krävt dödsoffer. Båda inträffade i Ångermanland, närmare bestämt i Örnsköldsviks kommun.

Lavinolyckor i norra Ångermanland
Lavinolyckor i norra Ångermanland Illustration SMHI Förstora Bild

Svedjeberget den 27 december 1965

Redan i november 1965 föll mycket snö över stora delar av landet. Under julen och mellandagarna föll ännu mer snö. En pojke som var ute i en provisorisk slalombacke vid det ganska branta Svedjeberget några mil norr om Örnsköldsvik hamnade under ett snöskred och omkom.

Snöskredet var cirka 40 meter långt och 25 meter brett och bildade ett par meter tjockt snölager. Det visade sig att en bidragande orsak till snöskredet var att stora snömängder byggts upp ovanpå ett lager svallis. 

Yttersel den 8 mars 1970

Vintern 1969/1970 var lång och snörik i större delen av Sverige. I slutet av säsongen hade det byggts stora snömängder ovanför ett grustag i Yttersel några mil nordväst om Örnsköldsvik. I samband med skjutövningar i grustaget lossnade snön och begravde fyra personer. Tre räddades men en person omkom.

Snöskredet var 50 meter brett och bildade ett flera meter tjockt snölager i botten av grustaget. Den omkomne kunde lokaliseras först efter flera timmar och då med hjälp av hund.

Lavinolyckor i Sverige

laviner

Snöras från tak och liknande

De två nämnda fallen är inte de enda med laviner och snöskred i Övikstrakten. Den 7 februari 2013 hamnade en pojke under en lavin i närheten av hoppbackarna i centrala Örnsköldsvik. Men dessbättre kunde han snabbt undsättas.

Var man än befinner sig i landet kan det förstås under snörika perioder förekomma snöras i mindre skala från hustak och andra konstruktioner. Sådana kan vara nog så allvarliga, så det skadar inte att vara försiktig om man vet med sig att man har stora lager snö eller is ovanför sig.

Sverker Hellström