Lång köldperiod i Norrbotten går mot sitt slut?

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under januari 2019.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under januari 2019. Förstora Bild

Medan den kalendariska vintern (december-februari) hittills har varit övervägande mild i större delen av Sverige, så har det i den nordöstra delen av landet varit en enveten kyla ända sedan mitten av januari.

Någon rekordkyla för enskilda dygn har det inte varit tal om. Vi har ännu inte varit under -40° någonstans i landet. Som lägst har det varit -39,5° i Nikkaluokta den 31 januari. Många norrbottningar kanske fortfarande har den 27-28 januari 1999 i minne. Då var det -49° i Karesuando och under -40° ända ute vid kusten. Till exempel hade Luleå -41°.

Men det som upplevts ovanligt den här gången är den långa perioden med oavbrutet låga temperaturer. Det är den reaktion vi har märkt från massmedia och allmänhet i nordöstra hörnet av landet.

I exempelvis Älvsbyn har man haft en dygnsmedeltemperatur under -15° sedan den 15 januari. Vissa dygn har man haft under -30° i snitt, till exempel den 19-21 januari. För att finna en längre sammanhängande period i Älvsbyn med dygnsmedeltemperatur under -15° får vi gå till 19 januari-26 februari 1985.

Detta återspeglas även i månadsmedeltemperaturen i Älvsbyn som i januari i år var -18,4° och därmed den lägsta sedan januari 1987 då man hade -21,5°. I februari 1985 var det -24,2° i snitt. Alltså trots allt betydligt kallare än det varit i år om man tar ett genomsnitt för en hel kalendermånad.

Älvsbyn har utgjort något av ett köldcentrum denna vinter, vilket även framgår av kartan över temperaturavvikelsen i januari. På andra håll har det inte varit fullt lika märkligt, vilket de här exemplen från Norrbotten och Lappland visar:

Luleå hade -13,1° i medel i januari, men så sent som i januari 2016 -14,1°.

Haparanda hade -13,2° i medel i januari, men i januari 2016 -13,6°.

Piteå hade -13,2° i medel i januari, men i januari 2016 -13,4°.

Lycksele hade -16,2° i medel i januari. I december 2010 var det -16,9°

Under veckoslutet eller början av nästa vecka ser det äntligen ut som att mildare nordvästvindar sk bryta kylan och kanske till och med ge blidväder mot nästa veckoslut.

Sverker Hellström