Kyliga nätter i början av juli

Efter värmen i juni så har vi nu i början av juli 2019 fått påtagligt kyligare väder i Sverige. Lokalt uppmättes natten mot den 3 juli den lägsta julitemperaturen på nästan 50 år.

Någon rekordslakt har det inte alls varit fråga om. Men Arjeplog i mellersta Lappland hade i alla fall med +0,5° sin lägsta julitemperatur sedan 1972. Den gången var det +0,4° och rekordet sattes året innan med 0,0°.

Arjeplog tillhör med startår 1945 kategorin stationer med medellånga mätserier.

Automatstationen i Arjeplog
Automatstationen väster om centrala Arjeplog den 6 september 2014. Foto SMHI Förstora Bild

SMHI mäter temperaturen på två meters höjd. Om det bara är en halv plusgrad i den nivån, så kan det mycket väl vara frost nere vid marken.

Allra kyligast bland våra stationer den 3 juli var det i Ljusnedal i Härjedalen med -2,2°. Ljusnedal är en station som lätt får låga temperaturer nattetid och där behöver man bara gå tillbaka till 6 juli 2017 för att finna en lite lägre julitemperatur.

Om vi går lite längre söderut hittar vi en temperatur på +1,3° i Arvika. Även där är det nog risk att det på sina ställen kan ha varit lätt frost nere vid markytan. För Arvikas del är detta den lägsta julitemperaturen sedan den 19 juli 1996 då det var en tiondel lägre +1,2°. Detta är för övrigt rekordet för Arvikas mätserie som sträcker sig tillbaka till 1945.

Sverker Hellström