Kylig valborg? Då skulle ni ha varit med för 130 år sedan!

Det är nog många som tycker att årets april inte bjudit på så värst mycket till vårväder. Men det har varit värre... mycket värre!

Om vi går 130 år tillbaka i tiden, till den 30 april 1886, så finner vi temperaturer i Götaland som saknar motstycke när det gäller antalet minusgrader. Ingen nu levande var född då, men det är en så intressant vädersituation att den förtjänar att beskrivas.

Väderläget

Det hela började med ett för årstiden ovanligt kraftigt snöfall i slutet av april 1886. Vid den här tiden hade vi inte regelbundna snödjupsmätningar, men av kommentarer i observationsjournalerna kan vi sluta oss till att nysnötäcket var flera decimeter tjockt på sina håll i Götaland i slutet av månaden.

I månadsöversikten för april 1886 skrevs att det på sina ställen rådde "hjelpligt slädföre". Enligt en notis i Dagens Nyheter spårade ett godståg ur vid Falköping på grund av snödrivor som var 4-5 fot höga (upp mot 1½ meter).

Ett tjockt nysnötäcke är en god förutsättning för mycket låga temperaturer, särskilt om det följs av uppklarnande väder och svag vind. Det var precis vad som hände natten mot den 30 april.

I Viredaholm i Småland, där man enligt en anteckning hade 33 cm nysnö, uppmättes -19,0°. Från Skeppsholmen i Västergötland rapporterades -16,0° och i till exempel Skänninge i Östergötland var det -14,5°.
 

Minimitemperaturer 30 april 1886
Minimitemperaturer den 30 april 1886. Förstora Bild

Exceptionellt låga temperaturer

Så låga temperaturer i Götaland så sent på säsongen som den 30 april är inte bara extremt, utan det får till och med räknas som exceptionellt. Det vill säga det saknar motsvarighet i vår svenska väderhistoria.

Nu var detta den 30 april. Om samma sak inträffat ett dygn senare så skulle det med råge ha blivit nytt köldrekord för maj månad i Götaland. Detta lyder på -12,0° i Lommaryd i Småland den 1 maj 1917.
Det skulle till och med ha varit något lägre än köldrekordet för Svealand för maj månad! Detta lyder på -18,4° i Flötningen i Dalarna den 3 maj 1981.

Skulle något liknande kunna inträffa i dag?

Vädret har många skiftningar. Plötsligt inträffar något som ingen meteorolog eller prognosmodell kunnat förutse.

Vi meteorologer undviker därför ord som alltid, aldrig, säkert och omöjligt. Vi föredrar att bädda in våra utsagor med ord som lokalt, möjligen, troligen, sannolikt och så vidare.

Jag skulle ändå vilja påstå att en temperatur på -19° i Götaland så sent som den 30 april näppeligen ligger inom det möjligas gräns under nuvarande klimatförhållanden.

Det här århundradet är den lägsta temperatur som hittills noterats under en aprilmånad -14,3° (2013). Och det värdet noterades i början av april, inte i slutet.
Den hittills lägsta temperaturen i maj detta sekel är -7,2° (2014).