Kraftig tropisk orkan mot norra Moçambique

Drygt en månad efter att den tropiska orkanen Idai drog in över staden Beira i Moçambique och orsakade omfattande skador och krävde drygt 1000 människoliv är en ny orkan, namngiven Kenneth, på väg mot landets norra delar. 

Tidigare i veckan bildades nämligen den tropiska stormen Kenneth i Moçambiquekanalen. Sedan dess har varmt havsvatten och atmosfäriska förhållanden gjort att Kenneth stadigt intensifierats. Tidigt på torsdagen uppgraderades Kenneth till en kategori 4-orkan av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC). 

Satellitbild över den tropiska orkanen Kenneth på väg mot norra Moçambique.
Satellitbild över den tropiska orkanen Kenneth på väg mot norra Moçambique. Källa: EUMETSAT och SMHI. Förstora Bild

Kenneth väntas nu dra in över Moçambiques nordligaste delar sent under torsdag kväll. Med tanke på att orkanen just nu klassas som en kategori 4 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan är det förhållandevis troligt att ingen stor försvagning kommer att ske innan landkänning. I orkanens prognoserade bana ligger den här gången inga stora städer i den direkta skottlinjen. Dessutom är kuststräckan där Kenneth väntas dra fram betydligt mindre tätbefolkad än vad som var fallet när orkanen Idai drog in över landet för drygt en månad sedan.

Det huvudsakliga hotet från Kenneth är den farliga stormfloden som väntas längs kusten och de ymniga regnen vilka kan ge upphov till livsfarliga översvämningar och jordskred. Ett betydande orosmoment är att orkanen visserligen kommer att försvagas när den drar in över land men samtidigt röra sig mer långsamt. Detta öppnar i så fall upp för att mycket stora regnmängder kan falla över delar av norra Moçambique men även allra sydligaste Tanzania. Ett annat potent hot är att orkanen väntas slå mot ett område där befolkningen har mycket liten erfarenhet från tropiska cykloner.