Kraftfull orkan mot Indien/Bangladesh & Tidig start på orkansäsongen på Atlanten

Under lördagen den 16 maj bildades den tropiska stormen Amphan i Bengaliska viken som sedan dess intensifierats snabbt och nu klassas som en kategori 5-orkan. Något senare samma dag, en halv värld bort, bildades den tropiska stormen Arthur på Atlanten. Och i slutet av förra veckan drog den tropiska orkanen Vongfong in över de centrala och norra delarna av Filippinerna. Därmed får nog orkansäsongen på norra halvklotet nu definitivt sägas vara igång. 

Satellitbild över kategori 5-orkanen Amphan måndag morgon den 18 maj.
Satellitbild över kategori 5-orkanen Amphan måndag morgon den 18 maj. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Amphan väntas försvagas på sin väg mot nordöstra Indien och Bangladesh

Som redan nämnts i inledningen intensifierades Amphan snabbt under helgen efter att den bildats. På måndag förmiddag klassades Amphan som en extremt farlig kategori 5-orkan av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Enligt den senaste prognosen från JTWC väntas Amphan lyckligtvis försvagas ordentligt på sin färd åt nordost. Framåt onsdag väntas orkanen nå nordöstra Indien och senare Bangladesh. JTWC prognoserar att Amphan då har försvagats till en modest kategori 1-orkan tack vare för tropiska cykloner ogynnsamma atmosfäriska förhållanden. Oavsett Amphans styrka vid landkänning väntas ymniga regn och en farlig stormflod följa i orkanens spår.

Prognoserad bana och intensitet för den tropiska orkanen Amphan.
Prognoserad bana och intensitet för den tropiska orkanen Amphan. Vindangivelse i knop där 1 knop motsvarar ungefär 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Sjätte året i rad med en tidig storm på Atlanten

Den tropiska stormen Arthur som bildades under lördagen den 16 var på måndag förmiddag den 18 fortfarande en svag tropisk storm. Arthur befann sig då söder om den amerikanska delstaten North Carolina där amerikanska National Hurricane Center utfärdat en tropisk stormvarning för de yttersta delarna av delstaten. Regnmängder i storleksordningen 25-75 mm, lokalt 125 mm väntas falla i de kustnära delarna av North Carolina. Arthur förmodas röra sig på en nordostlig bana under det närmaste dygnet. Samtidigt väntas stormen förlora en del av sin tropiska karaktär och under tisdagen omvandlas till en mellanbreddscyklon.

Prognoserad bana för den tropiska stormen Arthur.
Prognoserad bana för den tropiska stormen Arthur utfärdad den 18 maj. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

För sjätte året i rad har en tropisk eller subtropisk storm bildats på Atlanten innan den officiella starten av orkansäsongen som är den 1 juni. Detta är en unikt lång svit. Under de fyra åren 1951-1954 inleddes orkansäsongen på Atlanten före den 1 juni. Enligt orkanspecialisten Philip Klotzbach som twittrat om det har det tidigare hänt 15 gånger sedan 1966 och fram till 2019 att en tropisk eller subtropisk storm bildats före 1 juni. En tidig start på orkansäsongen innebär inte heller nödvändigtvis en aktiv sådan. Enligt Klotzbach är sambandet mellan säsongsstarten och orkanaktiviteten mycket svagt.

//Misha