Kraftfull kategori 4-orkan in över Vanuatu

Orkanen Harold drog kring midnatt svensk tid måndagen den 6 april in över öriket Vanuatu med full kraft. Då klassades den som en kategori 4 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Strax före klockan 11 svensk tid på måndagen uppgraderade JTWC Harolds styrka. Fortfarande som en kategori 4-orkan men nu precis på gränsen till Saffir-Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. 

Harold nådde först provinsen Sanma med runt 40000 invånare kring midnatt. Därefter rörde orkanen sig på en sydostlig bana och nådde under måndag förmiddag provinsen Penama med en befolkning på omkring 30000. Då som en mycket kraftfull kategori 4-orkan. Utöver Sanma och Penama har orkanen även haft mycket stor påverkan på den närliggande provinsen Malampa i form av orkanens ögonvägg. I Harolds spår väntas stora mängder regn som kan orsaka översvämningar och jordskred. 

Satellitbild över den kraftfulla tropiska orkanen Harold den 6 april.
Satellitbild över den kraftfulla tropiska orkanen Harold på morgonen den 6 april svensk tid. Till vänster om orkanens öga syns provinsen Sanma som först drabbades av orkanen. Till höger om orkanen ses provinsen Penama. Källa: NOAA. Förstora Bild

För några dagar sedan passerade Harold öriket Solomon Islands som en tropisk storm. Några stationer rapporterade runt 150 mm på 24 timmar. Drygt två dussin människor spolades då överbord på färjan MV Taimareho. Dessa saknas fortfarande.

Fiji och Tonga i riskzonen för Harold

På längre sikt väntas orkanen gradvis försvagas till följd av bland annat ökad vertikal vindskjuvning. JTWC bedömer i nuläget att Harold fortfarande kan vara en kraftfull orkan av kategori 3 då den passerar strax söder om Fiji framåt onsdag. Till på skärtorsdagen den 9 ser orkanen ut att sannolikt passera söder om öriket Tonga. Då väntas den ha försvagats ytterligare. 

Små förändringar i tropiska orkaners banor kan få stor påverkan. Därför är det än så länge för tidigt att utesluta Harold når land över Fiji och Tonga. Båda staterna ligger, vilket den prognoserade banan för Harold visar, inom ramen för osäkerhetsmarginalen.

Prognoserad bana för den tropiska orkanen Harold utfärdad den 6 april.
Prognoserad bana för den tropiska orkanen Harold utfärdad den 6 april. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Inga historiska motsvarigheter för Penama och Sanma

Via NOAAs databas över historiska orkaners banor runtom i världen har jag funnit att det för provinserna Penama och Sanma inte finns någon kraftfullare tropisk orkan som drabbat området. Tillförlitlig statistik över tropiska orkaner finns för den här delen av världen endast från omkring 1980 och framåt. Harold är en av de starkaste tropiska orkaner som drabbat någon del av Vanuatu. Endast kraftpaketet Pam 2015, kategori 5, har varit starkare. 

Orkanen Harold följs och övervakas av Joint Typhoon Warning Center.