Kraftfull Delta mot Mexiko - Tar sedan sikte på södra USA

Efter en tids lugn har de tropiska ovädren på Atlanten åter börjat poppa upp. Under måndagen bildades den tropiska stormen Delta som intensifierats snabbt. Under tisdagen klassades Delta som en kategori 4-orkan. Sedan dess har en viss försvagning skett och Delta, just nu kategori 3 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan, väntas inom kort nå land över Yucatanhalvön i Mexiko. Där drabbades man så sent som i lördags av den tropiska stormen Gamma som gav ifrån sig stora mängder regn. Den 2 föll 245 mm regn på ön Cozumel och den 3 fick Tizimin 290 mm.

Delta väntas nå södra USA som kraftfull orkan

Delta väntas som redan nämnts inom kort att nå land över Yucatanhalvön i Mexiko. Alla orkaner som rör sig in över land tappar kraft då de berövas tillgång till sin motor, det varma havsvattnet. Samma sak kommer att ske med Delta men då orkanen rör sig snabbt kommer försvagningen inte att bli alltför omfattande. När Delta väl rör sig ut över Mexikanska Golfen kan den åter intensifieras. Enligt amerikanska National Hurricane Center väntas Delta sannolikt åter nå kategori 4 över Mexikanska Golfen men en viss försvagning väntas ändå innan orkanen når land i södra USA framåt fredag. Delta väntas ändå vara en mycket farlig orkan. I dess spår väntas ymniga regn, en farlig stormflod och orkanvindar. Lyckligtvis är orkanen till ytan liten och orkanvindarna sträcker sig i nuläget endast drygt 5 mil från dess centrum. 

Prognoserad bana för de tropiska orkanen Delta utfärdad klockan 11 svensk tid den 7 oktober.
Prognoserad bana för de tropiska orkanen Delta utfärdad klockan 11 svensk tid den 7 oktober. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Yucatanhalvön inte främmande för intensiva tropiska orkaner

Yucatanhalvön i Mexiko har genom historien utsatts för betydligt kraftfullare tropiska orkaner än Delta. Så sent som 2007 drog orkanen Dean in över den mellersta delen av Yucatanhalvön som en kategori 5-orkan. Den del som nu väntas drabbas av Delta, den nordöstra delen, träffades stenhårt av den numera famösa orkanen Wilma som vid landkänning klassades som en kategori 4. Wilma rörde sig dock mycket långsamt vilket medförde att osedvanligt stora regnmängder föll i området. Ön Isla de Mujeres strax öster om Cancun uppmätte 1634 mm under en 24-timmarsperiod vilket är rekord för västra halvklotet. Andra intensiva orkaner som nått den nordöstra delen av Yucatanhalvön genom årens lopp är exempelvis Emily 2005 (kategori 4), Gilbert 1988 (kategori 5) och Janet 1955 (kategori 5).

Delta kan strykas men kommer att återvända

Med tanke på att Delta kan komma att slå hårt både mot Yucatanhalvön i Mexiko och södra USA finns en risk att Delta kan bli en god kandidat för att få sitt namn pensionerat. Att ersätta ett namn med ett annat är lätt men hur fungerar det när en grekisk bokstav stryks? Svaret är, enligt National Weather Service, att det i så fall blir "Delta 2020" som stryks men nästa gång det bildas minst 25 tropiska stormar kommer Delta att användas igen. 

Rekordmånga tropiska oväder har nått USA i år

Hittills har inte mindre än nio tropiska stormar och orkaner nått land i USA. Detta är tillsammans med 1916 rekord. Med allra största sannolikhet kommer Delta att bli nummer 10 vilket skulle göra 2020 till ensam rekordinnehavare. De oväder som så här långt i år nått land i USA är Bertha (storm), Cristobal (storm), Fay (storm), Hanna (orkan), Isaias (orkan), Laura (orkan), Marco (storm), Sally (orkan) och Beta (storm). 

Fyra tropiska stormar till krävs för att slå 2005

Orkansäsongen 2005 håller alltjämt rekordet för flest antal bildade tropiska stormar under en säsong, nämligen 28 stycken. Med Delta har vi nu kommit upp i 25 för 2020. Således krävs det att ytterligare tre stormar bildas innan 2020 övergår i 2021 för att tangera 2005. För att slå 2005 krävs fyra: Epsilon, Zeta, Eta och Theta. 

Under säsongen 2005 var det sista namnet som användes Zeta men NHC upptäckte efter säsongen en icke namngiven subtropisk storm. I annat fall hade vi nått ända till Eta. 

Rekordet för antalet tropiska stormar som bildats i oktober är sju (2005) samt tre i november (2005). För december är rekordet två (2003 och 1887).