Katterjåkk har rapporterat första snödjupet för säsongen

Enligt SMHIs statistik inleddes den svenska snödjupssäsongen 2022/23 klockan 6.09 den 12 oktober. Då nådde den automatiska snödjupsmätaren i Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen över 5 mm. Det avrundas i rapporteringen till 1 cm, vilket är gränsen för mätbart snödjup.

Mätaren gjorde den allra första detekteringen av snödjup klockan 4.34 och klockan 6.09 nådde den över gränsen för så kallat mätbart snödjup. Nu blev det här första snödjupet för säsongen inte så långvarigt, utan redan klockan 11.05 var snödjupsmätaren nere på noll igen.

Bilden visar en karta med en analys av väderläget klockan 02 den 12 oktober 2022.
Analys av väderläget klockan 02 den 12 oktober 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Det var ett lågtryck som rörde sig från Norska havet upp till Norra ishavet som skapade kraftiga västvindar med snöbyar i norra delen av fjällkedjan. Vid Tarfala uppmättes orkanbyar 34,9 m/s på onsdagsmorgonen.

Snön har väntat länge på sig i år

Det första snödjupet i Sverige brukar rapporteras tidigare än vad som varit fallet i år. De senaste fyra åren har det första snödjupet rapporterats redan i september. Vi får gå tillbaka till den mycket milda hösten år 2000 för att hitta ett senare datum än i år. Den gången dröjde det till den 23 oktober innan någon svensk station hade mätbart snödjup.

Nu kanske någon vän av ordning påpekar att man redan sett snötäckta fjälltoppar. Det är riktigt men det har inte fångats av någon station. I Sverige har vi ganska blygsam observationstäckning i höjdled.

Vår för närvarande högst belägna snödjupsmätande station är Malmagen i Härjedalen på 785 meter över havet. Katterjåkk ligger på 514 meter över havet, men betydligt nordligare.

Det innebär att nästan två tredjedelar av höjdintervallet upp till Kebnekaises nordtopp på 2097 meter över havet saknar snödjupsmätningar. Vi har i och för sig några högre belägna automatstationer med mätning av temperatur och vind, men för närvarande ingen högre än Tarfala på 1144 meter över havet.

I vissa länder har man observatorier på de allra högsta topparna. Till exempel på Tysklands högsta berg Zugspitze och i Bulgariens och hela Balkans allra högsta topp Mussala.

Sverker Hellström