Kan 2017 bli ett kallt år i Sverige?

Kan 2017 bli ett kallt år i Sverige? Frågan kan synas meningslös eftersom det ännu återstår nästan 11 månader av året, och när det gäller väder så är ingenting omöjligt.

Det är under vintermånaderna som de riktigt stora temperaturavvikelserna kan skapas. Därför blir vintermånaderna i ganska hög grad avgörande för resultatet för året som helhet. I år har vi haft en mild januarimånad i nästan hela landet och vad säger statistiken om andra år med liknande start?

Mild januari - milt år och vice versa

Låt oss titta på den så kallade Sverigemedeltemperaturen Klimatindikator - temperatur

Under perioden 1881-2016 finns totalt 33 år med en januarimånad som varit mildare än normalt i hela landet. Av dessa 33 år har 28 stycken slutat med en Sverigemedeltemperatur över den normala (referensperiod 1961-1990).

Under samma period har 26 år startat med en januarimånad kallare än normalt i hela landet. Av dessa så har 21 år slutat med en Sverigemedeltemperatur under den normala.

Det kallaste året som börjat med en genomgående mild januari är 1909, som hamnar på plats 127 av 156. Det varmaste året som startat med en genomgående kall januari är 1943, som hamnar på plats 16 av 156.

Under det allra varmaste året (2014) var det inte mildare än normalt i hela landet i januari. Det var det däremot det näst varmaste året (1934).

Det kallaste året med en genomgående kall januari är 1881, som hamnar på plats 153 av 156. De två allra kallaste åren (1867 och 1871) ingår inte i den här undersökningen (se nedan).

Statistik på väderstatistik

Jag har här jämfört olika typer av temperaturavvikelser med varandra. Det blir i viss mån statistik på statistik och då gäller det att vara försiktig så att man inte trasslar in sig i begreppen.

För Sverigemedeltemperaturen så relaterar under och över normal temperatur till referensperioden 1961-1990.

När det gäller temperaturavvikelserna för de olika januarimånaderna har jag jämfört mot det gällande normalvärdet vid respektive tidpunkt. Detta eftersom det är på det sättet analyserna i SMHIs månadsöversikter är gjorda.

Jag har varit kräsen i urvalet och endast valt de år då januari enligt den dåtida analysen varit antingen varmare eller kallare i precis hela landet. Så var det inte i år eftersom det fanns ett område kring Särna i Dalarna med någon tiondels grad under normalvärdet. Även fjolårets januarimånad faller bort eftersom det då var kallt i hela landet utom i ett smalt band i sydligaste Sverige.

Före 1946 finns inga avvikelsekartor i månadsöversikterna utan bara beskrivningar av månaden i den löpande texten. Då kan säkert sådana små undantag som under årets januari ha passerat obemärkt.

Under de allra första årtiondena 1860-1880 skrevs inga månadsöversikter och antalet stationer var begränsat. Så dessa år lämnar jag därhän i sammanhanget.