Kall första april och fler marsrekord

I det här inlägget tittar jag på tre olika saker. Först lite om den kalla inledningen av månaden som lokalt renderade i de lägsta aprilvärdena på decennier. Därefter en uppföljning av de stationer som slog eller tangerade sina nederbördsrekord för mars. Avslutningsvis lite om att Östergötland noterat sin största nederbördsmängd för mars.

Films allra lägsta uppmätta apriltemperatur

Den 1 april var det som lägst -14,8° i Film i norra Uppland. Detta är den allra lägsta temperatur som observerats där i april. Temperaturmätningarna i Film inleddes först 1982 varför stationen inte nått upp till att vara rekordvärdig.

I Storlien-Storvallen i västligaste Jämtland sjönk temperaturen till -22,6° och det är den lägsta temperatur som observerats där i april sedan 1961 då det var -23,2°.

I Uppsala i Uppland var det -9,8° vilket var kallast sedan 1966 då det var -11,4°. Det förslår dock inte långt jämfört med Uppsalas köldrekord för april på -25,0° från 1808.

I Arvika i Värmland får man gå tillbaka till 1985 för att finna en lägre apriltemperatur. Den gången var det -14,0°. I år var lägsta värdet -12,5°.

Fler nederbördsrekord för mars

För några av de stationer som listades i inlägget ”Lokalt rekordblöt marsmånad i söder” avgjordes det hela först under det sista dygnet. Här följer ytterligare några stationer som slog sina tidigare marsrekord. En av dessa, Linköping, nämndes inte i tidigare inlägg. Observera att de angivna värdena för mars ännu är preliminära.

 • Gotska Sandön (Gotland, startår 1879): 83,8 mm. Tangering av rekordet från 1898.
 • Lysekil (Bohuslän, startår 1973): 123,1 mm. Tidigare rekord 119,0 mm från 2019.
 • Högemålen (Småland, startår 1908): 94,2 mm. Tidigare rekord 89,5 mm från 1978.
 • Kävsjö (Småland, startår 1908): 107,6 mm. Tidigare rekord 93,6 mm från 1994.
 • Rörvik (Småland, startår 1948): 94,5 mm. Tidigare rekord 87,3 mm från 2019.
 • Hid (Västergötland, startår 1968): 151,7 mm. Tidigare rekord 149,6 mm från 2019.
 • Djursätra (Västergötland, startår 1954): 96,0 mm. Tidigare rekord 86,7 mm från 1978.
 • Skara (Västergötland, startår 1860): 81,0 mm. Tidigare rekord 79,5 mm från 2019.
 • Älgarås (Västergötland, startår 1971): 105,0 mm. Tidigare rekord 98,2 mm från 1978.
 • Finspång (Östergötland, startår 1879): 88,6 mm. Tidigare rekord 83,8 mm från 1978.
 • Linköping (Östergötland, startår 1858): 70,5 mm. Tidigare rekord 66,2 mm från 1983.
 • Holmbo (Östergötland, startår 1945): 115,3 mm. Tidigare rekord 90,2 mm från 1947.
 • Norrby (Uppland, startår 1943): 91,7 mm. Tidigare rekord 79,2 mm från 1951.

I Borås (startår 1884) i Västergötland, Göteborg (startår 1860) i Västergötland, Örebro (startår 1858) och Sörbytorp (startår 1909), båda i Närke, Ljungby (startår 1879) i Småland och Osby (startår 1924) i Skåne nådde man inte riktigt ända fram utan fick nöja sig med en andraplats. För Malmö i Skåne liksom Visby på Gotland och Södertälje i Södermanland blev det en preliminär bronspeng.

Nytt landskapsrekord för Östergötland?

Godegård i norra Östergötland uppmätte sammanlagt 127,5 mm under mars 2023. Detta är, i nuläget, den största nederbördsmängd som uppmätts i Östergötland under en marsmånad för perioden 1945 och framåt. Den tidigare toppnoteringen för Östergötland hölls av Harstena som i mars 1944 uppmätte 112,0 mm. Då alla värden före 1945 ännu inte digitaliserats går det inte säkert att säga huruvida Godegårds värde är nytt landskapsrekord för Östergötland. Däremot kan vi preliminärt säga att det är den största mängd som fallit i Östergötland på minst 78 år. Alla stationer har dessutom inte inkommit ännu. Fler toppnoteringar kan därför komma att dyka upp efterhand.

/Misha