Ismätning på SMHI ger kunskap om klimatet

På SMHI finns många olika typer av observationer. Något som få kanske känner till, är att vi under lång tid har observerat isförhållanden på sjöar och vattendrag.

Storhetstiden för arbetet med isobservationer var under 1940-talet då hela 24 personer var anställda på Isavdelningen på SMHI. Den fanns för att bygga en kunskapsbas om hur utbyggnaden av vattenkraften och regleringarna påverkade isens bärighet. Kunskap om is var viktig eftersom frusna sjöar och vattendrag användes för att lagra timmer och som isvägar.

Någon isavdelning finns inte idag. Antalet isobservationer ´har också minskat. Idag mäts isförhållanden på ett fåtal platser och då med ett klimatologiskt perspektiv, eftersom långa tidsserier av god kvalitet behövs för att kunna svara på frågor om klimatets variation. 

Två exempel på hur data kan användas visas i diagram nedan. De visar antal dagar som sjön Jukkasjärvi i Norrbottens län och sjön Allgunnen på gränsen mellan Kronobergs och Jönköpings län varit islagda. Trenderna för båda sjöarna indikerar en kortare period med is de senaste 20 åren.

För Jukkasjärvi finns inga brott i tidsserien och här har vi även lagt till en utjämnad svart kurva.

Ismätning två män i djup snö
22 mars 1918. Fältmätning vid Käyrävuopio vid Rantasälven. Kunde männen på bilden ana att deras arbete skulle bli del av värdefull kunskapsbas?

Läs mer om is på SMHIs Kunskapsbank om Hydrologi.

Katarina Stensen