Irma närmar sig Florida

I nuläget har vi inte mindre än tre tropiska orkaner på Atlanten. Irma är på väg mot Kuba och Florida, Jose hotar Leeward Islands och Katia kan förvärra läget i Mexiko efter jordbävningen där. Tre samtidiga tropiska orkaner är inget som sker varje år. Senaste gången var 2010. Då hette orkanerna Igor, Julia och Karl.

I nuläget har vi tre tropiska orkaner på Atlanten.
I nuläget har vi de tre tropiska orkanerna Irma, Jose och Katia på Atlanten. Senaste gången detta skedde var 2010. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Irma fortfarande farlig

Orkanen Irma genomgår just nu en ”eyewall replacement cycle” vilket innebär en tillfällig försvagning av orkanen som nu nedgraderats till kategori 4. När processen väl är fullbordad har Irma åter möjlighet att kunna växa i styrka och nå kategori 5 igen på sin väg mot Florida, Kuba och de centrala delarna av Bahamas.

Den exakta banan för Irma innehåller ett osäkerhetsmoment som påverkar intensitetsprognosen för Irma. Som den prognoserade banan från NHC visar finns en möjlighet att Irma når land över Kuba eller rör sig mycket nära Kubas kust innan den därefter fortsätter mot Florida. Ifall så sker skulle det sannolikt innebära att Irma kan bli svagare när den rör sig mot Florida. Nackdelen är då att Kuba istället drabbas hårdare av orkanens framfart.

Det andra alternativet, vilket är det som avspeglas i NHCs intensitetsprognos, är att Irma rör sig nära Kuba utan att nå land och därefter rör sig upp mot Florida. Denna lösning gynnar Kuba men slår sannolikt hårdare mot Florida givet att ingen försvagning av orkanen sker.

Oavsett vilken interaktion Irma kommer att ha med Kuba kommer även små förändringar i dess rörelse upp mot Florida att påverka hur pass hårt orkanen slår mot delstaten.  

Oavsett vad är Irma en oerhört farlig orkan och även om intensitetsprognosen är en del så är den största faran den stormflod och det ymniga regn som följer i spåren av Irma. För exempelvis norra Kuba, södra Bahamas, södra Florida väntas 250-375 mm regn, lokalt 500 mm fram till på tisdag. I centrala Bahamas kan stormfloden bli 5-6 m.

Prognoserad bana för Irma utfärdad den 8 september
Prognoserad bana för Irma utfärdad den 8 september. Källa: National Hurricane Center Förstora Bild

Jose hot mot de norra delarna av Leeward Islands

De öar som drabbades hårt av Irmas framfart, däribland Antigua och Barbuda samt Anguilla hotas nu av orkanen Jose som i nuläget klassas som en kategori 3 på Saffir – Simpsonskalan. Utifrån den prognoserade banan är det troligaste att Jose inte kommer att göra en direktträff på öarna men att ymnigt regn på 50-150 mm, lokalt 250 mm kan falla där vilket kan förvärra pågående översvämningar där.

Prognoserad bana för orkanen Jose utfärdad den 8 september
Prognoserad bana för orkanen Jose utfärdad den 8 september. Källa: National Hurricane Center. Förstora Bild

Katia kan förvärra läget i Mexiko

I Mexiko där man drabbades hårt av fredagens jordbävning, enligt uppgifter i media den värsta på 100 år, kan läget förvärras när den tropiska Katia väntas dra in över land under fredag kväll. I Katias spår väntas 250-375 mm, lokalt 625 mm regn kunna falla vilket kan ge upphov till livshotande översvämningar och jordskred. Förutom kraftig vind väntas även en stormflod på drygt 2 m in över kusten norr om orkanens centrum. I nuläget klassas Katia som en kategori 1 - orkan av NHC men kan komma att växa till en kategori 2 innan den drar in över land i östra Mexiko.

Prognoserad bana för orkanen Katia utfärdad den 8 september
Prognoserad bana för orkanen Katia utfärdad den 8 september. Källa: National Hurricane Center Förstora Bild

Trevlig helg alla läsare! //Misha