Inget mätbart snödjup i Sverige den 25 maj

Den 25 maj var det ingen station i Sverige som rapporterade något mätbart snödjup. Fram till den 24 maj rapporterades snödjup från Katterjåkk, men från den 25 maj återstod bara snöfläckar.

Detta är ovanligt tidigt, men inget rekord. Efter ett visst grävande i vårt arkiv har jag kommit fram till att det tidigaste datumet utan mätbart snödjup i Sverige är den 18 maj 1960.

Det är alltså inte någon av de senaste snösäsongerna utan en säsong som ligger mer än ett halvsekel tillbaka i tiden.

Senhösten och vintern 1959/1960 var ganska torr i Lapplandsfjällen. I Riksgränsen var snödjupet aldrig större än 73 cm. Under en varm period i mitten av maj sjönk snödjupet ihop till omätbar tjocklek från den 17 maj. I Härjedalen hade man mätbart snödjup ytterligare ett dygn, men den 18 maj det året var det ingen station i Sverige som hade något mätbart snödjup.

I SMHIs månadsöversikt för maj 1960 kan man läsa "Snösmältningen i Norrland fortsatte i raskt tempo, och efter d. 10 fanns snö kvar endast i fjälltrakterna".

Som exempel på en säsong på lite senare år med mycket tidig snöavsmältning kan nämnas 2000/2001 då det inte fanns något mätbart snödjup i landet den 22 maj.

Fortfarande snö på högfjället

Av erfarenhet vet jag att det här är ett ämne som kan leda till missförstånd. När vi gör den här typen av statistik så baseras den på våra snödjupsmätande väderstationer. Dessa befinner sig uteslutande i dalnivå.

Vår för närvarande högst belägna station med snödjupsmätning är Myskelåsen i Härjedalen på 770 meters höjd. Upp till våra högsta fjälltoppar återstår det då drygt 1 000 höjdmeter.

Vi har i och för sig tidigare haft vissa mätningar av snödjup på högfjället i Låktatjåkko, Blåhammaren, Nya Sylstationen och kanske ytterligare någon plats. Men det har varit ganska kortvariga mätserier och historiskt baseras vår snödjupsstatistik nästan uteslutande på stationer i lägre nivåer.

Vissa år kan det även i södra Sverige ligga snö rätt länge i djupa klyftor och liknande.

Snösäsongen var inte helt slut i maj 1960

Även om det var en snabb avsmältning av vinterns snötäcke år 1960, så var dock snösäsongen inte slut. 1960 är nämligen ett av de år då det bildats mätbart snötäcke i juli månad. Den 1 juli 1960 hade Skurdalshöjden i Jämtland 4 cm nysnö.

Senaste datum för barmark

Minnesgoda läsare kanske kommer ihåg att vi för några år sedan tog fram motsvarande statistik för det omvända förhållandet, det vill säga det senaste datum under inledningen av säsongen utan mätbart snödjup vid någon station. Det visade sig vara den 17 november 2011.