Ingen ny hundraåring i stationsnätet i år

Jag har som tradition att varje år uppmärksamma de väderstationer som kommit upp i en ålder av ett hundra år. Förra året var det Oskarshamn, men i år finns det ingen station som startade 1919 och som fortfarande är i drift.

Inte heller någon av våra hydrologiska mätstationer har blivit hundraåring i år. Däremot har vi några väderstationer som kommer upp i 75 år.

I slutet av andra världskriget år 1944, så startade nämligen att antal nya väderstationer, ofta i Flygvapnets regi.

Flera av dess stationer är ännu i drift, bland annat Naimakka som är vår nordligaste station med temperaturmätning.

Bland våra hydrologiska stationer fyller Ankarvattnet i nordligaste Jämtland också 75 år.

Automatstationen i Naimakka
Automatstationen i Naimakka i sommarskrud den 18 augusti 2014 Foto SMHI Förstora Bild

Sverker Hellström