Ingen meteorologisk vinter än i kustnära områden i Götaland

Idag är det den 26 januari. Normalt sett ska den meteorologiska vintern nu ha anlänt till hela Sverige. Emellertid har milt väder dominerat under perioden november till januari. På några håll i främst kustnära delar av södra och västra Götaland är det ännu meteorologisk höst. Detta gäller för bland annat Göteborg, Halmstad, Lund och Malmö. I dessa regioner börjar tiden för meteorologisk vinter nu rinna ut. Plusgraderna i södra Sverige ser ut att fortsätta resten av månaden liksom de första dagarna av februari.

Årstidskartan den 26 januari 2017
Årstidskartan den 26 januari 2017. För områden i grönt är det fortfarande meteorologisk höst. Detta gäller i bland annat Malmö, Göteborg och Halmstad. I resten av landet har den meteorologiska vintern greppet. Illustration SMHI Förstora Bild

Ifall den meteorologiska vintern inte hunnit etablera sig där till den 15 februari kan det innebära att hösten helt enkelt övergår i meteorologisk vår. Det krävs dock att villkoret för den meteorologiska våren om vårtemperaturer (minst 0,1° under sju dygn i följd) uppfylls. I annat fall kan den meteorologiska vintern anlända ifall våren inte lyckas etablera sig. Hängde ni med? För att göra det hela mer lättbegripligt kan vi tänka oss följande exempel:

Efter en mild höst och vinter har villkoret för den meteorologiska vintern i Stockholm ett visst år inte uppfyllts den 14 februari. Den meteorologiska våren får som bekant tidigast anlända den 15 februari. Under den 15-18 februari råder vårtemperaturer men ett kalluftsutbrott mellan den 19-25 februari medför att dygnsmedeltemperaturen för samtliga dessa dygn hamnar under 0°. I det läget säger vi att den meteorologiska vintern anlände till Stockholm den 19 februari som var det första dygnet med vintertemperatur. Följer sedan milt väder med vårtemperaturer den 26 februari till den 4 mars säger vi att den meteorologiska våren anlände den 26 februari. Även om kallare väder följer därefter räknas det fortfarande som vår.

Från höst till vår – inte alltför ovanligt i Skåne

Att hösten övergår i vår sker inte varje år. Ofta brukar det även under milda vintrar infalla i varje fall någon längre köldknäpp då vintern lyckas etablera sig även i södra Götaland. I Falsterbo i sydvästligaste Skåne har det under perioden 1961-2016 vid 13 tillfällen skett att den meteorologiska vintern misslyckats med att etablera sig dvs i medeltal knappt vart femte år. Senaste tillfället var 2015. I Lund som ligger lite mer inåt land är antalet uteblivna vintrar inte lika frekventa (8 fall, senast år 2008) och sker i medeltal ungefär vart sjunde år.

För åren 1961-2016 har det för Göteborgs del hänt sju gånger att den meteorologiska vintern inte dykt upp medan det i Halmstad endast skett åren 1975, 2000 och 2008.