Ibland får vi vänta länge på första snön - Vad är rekordet?

Den här hösten rapporterades säsongens första mätbara snödjup i Sverige den 9 oktober. Det är lite senare än vanligt, men långt ifrån något rekord.

Snödjupsstatistiken avser data från väderstationer

När det gäller den här typen av statistik så är det bäst att redan från början klargöra att den avser det som rapporteras från våra väderstationer. Våra väderstationer ligger huvudsakligen i bebyggda trakter. Så fjälltoppar kan vara snötäckta långt innan det första officiella snödjupet rapporteras.

Vi har i och för sig ett antal väderstationer på kalfjället men där görs inga snödjupsmätningar. Genom åren har det förekommit enstaka serier med manuella mätningar av snödjup på kalfjället, men det är mer undantag än regel.

Värme och torka gör det svårt för snön

Det kan finnas flera anledningar till att den första snön låter vänta på sig. En anledning är givetvis att det är så milt väder under hösten att nederbörden nästan uteslutande faller som regn.

En annan anledning är att det är så torrt och högtrycksbetonat väder att det inte faller någon snö oavsett temperaturen.

En kombination av värme och torka är förstås det mest bekymmersamma för den som väntar på den första snön.

Den milda och torra oktobermånaden 1908

Oktober 1908 var i allmänhet både torr och mild. I fjällen föll i och för sig stora nederbördsmängder, men då i samband med så höga temperaturer att det mest var fråga om regn.

Detta resulterade i att det fram till den 28 oktober det året inte hade rapporterats något mätbart snödjup från någon station. Och det innebär ett ännu gällande rekord i det avseendet.

Den 29 oktober bildades ett snötäcke i nordligaste Norrland och det byggdes sedan på under säsongen.

Rekordet är alltså av tämligen gammalt datum. En bidragande förklaring till detta kan förutom torka och mildväder vara att det på den tiden inte fanns så många stationer med regelbundna, dagliga mätningar av snödjup.

Detta sekels första höstsnö lät vänta på sig

Om vi går till mer modern tid hittar vi hösten 2000. Då rapporterades inget mätbart snödjup i Sverige förrän den 23 oktober. Förutom i fjällen var det dock ingen brist på nederbörd den oktobermånaden. Men det var så milt att nederbörden huvudsakligen föll som regn större delen av månaden.

Höstarna 1951 och 1961 ska inte heller glömmas

Under den milda och torra oktober 1951 rapporterades egentligen inte heller något påtagligt snötäcke förrän den 23 oktober. Men detta är ett av de tillfällen då det faktiskt fanns snödjupsmätningar på högre höjd, och från Blåhammaren rapporterades det första mätbara snödjupet den 19 september.

Märkliga förhållanden rådde även hösten 1961. Oktober var extremt mild med många ännu gällande rekord. Något mätbart snödjup rapporterades inte förrän den 28 oktober, det vill säga så när som på ett dygn samma förhållande som i oktober 1908. Men alla tankar på eventuellt rekord grusades av att det hade bildats ett kortvarigt snötäcke i Karesuando så tidigt som den 4 september!