Hur sent kan den meteorologiska vintern anlända?

Meteorologisk vinter råder nu i nästan hela Sverige. Bara längst ner i södra Skåne samt kustnära områden i Götaland råder fortfarande meteorologisk höst. Detta gäller vid 11 av våra stationer. Dessa är Hoburg (Gotland), Ölands norra udde, Utklippan (Blekinge), Hanö (Blekinge), Hallands Väderö (Skåne), Falsterbo M + A (Skåne), Skillinge (Skåne), Lund (Skåne), Malmö (Skåne) och Malmö-Sturup (Skåne).

Efter att tidigare i vinter ha fått en läsarfråga om utebliven vinter slog en tanke mig: - Hur pass sent kan den meteorologiska vintern anlända? Vilka extremer har vi för de olika landsdelarna?

Min kollega Lennart Wern har tidigare tagit fram ett underlag för årstidernas ankomst vid våra stationer och jag har nu gått igenom statistiken för den meteorologiska vintern. En reservation bör dock göras för att de angivna extremdatumen kan komma att revideras i framtiden när mer data digitaliserats.

Högfjällen i norr kan få vinter redan i augusti

Utifrån de data som finns digitaliserade och där data är kompletta är det tidigaste datumet som den meteorologiska vintern anlänt den 14 augusti vilket inträffade 1964 uppe på den högt belägna stationen Låktatjåkko (1220 möh) i Lapplandsfjällen. I mer modern tid anlände vintern år 2010 till Tarfala (1144 möh) i Lapplandsfjällen redan den 25 augusti. Detta är de enda kända tillfällena då vintern anlänt redan i augusti. Tilläggas bör att högfjällsstationer genom åren varit sparsamt förekommande i stationsnätet.¨ Då den meteorologiska hösten av SMHI definierats så att det tidigaste ankomstdatumet satts till den 1 augusti kan vintern inte anlända tidigare än så.

Mycket ovanligt att vintern anländer först i mars

När det gäller senaste datumet är det från den 19 mars vilket inträffade i Visby och Hoburg, båda på Gotland, anno 1906. I mer modern tid hittar vi den 12 mars ute på Ölands norra udde från år 1988. Därefter kommer den 9 mars vilket inträffade 1884 i Hoburg. Efter det finns fyra stationer som fått vinter först i mars. Falsterbo och Malmö, båda i Skåne, fick 1932 vänta ända till den 8 mars innan vintern gjorde entré där. Till Vinga utanför Göteborg i Västergötland kom den några dagar tidigare, nämligen den 4 mars. Ytterligare ett år då vintern anlänt i mars hittar vi mycket långt tillbaka i tiden. År 1866 anlände vintern i Lund i Skåne först den 1 mars. Inalles fem år som vi till dags dato känner till.

Som bekant är den 15 februari den första dag då den meteorologiska våren utifrån SMHIs definition kan anlända. Detta förutsatt att dygnsmedeltemperaturen är över noll under sju dygn i följd. Men om temperaturen istället pendlar kring noll är årstiden odefinierad fram tills dess att endera årstiden "vinner" kampen. År 1906 böljade sålunda kampen mellan våren och vintern fram och tillbaka på Gotland innan den meteorologiska vintern till slut stod som segrare. ¨Det blev dock en kort vinter för den 31 mars gjorde så våren sitt intåg i Visby. För Hoburgs del kom våren en dag senare, den 1 april.

Vinterns tidigaste och senaste ankomstdatum för olika landsdelar

Som bekant är Sverige ett avlångt land och det kan därför vara av intresse att titta lite på de tidigaste och senaste datumen över vinterns ankomst för de olika landsdelarna. För Götaland, Svealand och södra Norrland har det inträffat att vintern uteblivit helt vid minst en station.

Tidigaste ankomstdatum:

  • Norra Norrland: 14 augusti (Låktatjåkko, 1964)
  • Södra Norrland: 6 september (Åreskutan, 1986)
  • Svealand: 1 oktober (1994 och 1979)
  • Götaland: 12 oktober (Ulricehamn, 1925)

För Götalands del var vinterns ankomst i mer modern tid även ovanligt tidig 1973. Då fick Lommaryd i Småland vinter redan den 14 oktober. Under 2000-talet kan nämnas att Gårdsjö i nordligaste Västergötland fick vinter den 17 oktober år 2002. För Svealands del är det värt att notera att ankomstdatumet den 1 oktober år 1979 inträffade vid tre förhållandevis lågt belägna stationer (Höljes, Rörbäcksnäs och Grundforsen) samt den högt belägna Ulvsjö. Idag är det bara Höljes i nordligaste Värmland som fortfarande är aktiv medan Rörbäcksnäs, Grundforsen och Ulvsjö, alla i norra Dalarna, numera är nedlagda. År 1994 rörde det sig om de två högt belägna stationerna Tandådalen och Idre fjäll, även de i norra Dalarna. 

Senaste ankomstdatum:

  • Norra Norrland: 27 januari (Holmögadd, 1930)
  • Södra Norrland: 13 februari (Utvalnäs, 1992)
  • Svealand: 22 februari (1988 och 1973)
  • Götaland: 19 mars (Visby och Hoburg, 1906)

För norra Norrlands del är det sällsynt att vintern anländer först i januari. Utöver 1930 vid Holmögadd, Bjuröklubb och Umeå, alla tre i Västerbotten, har detta inträffat vintrarna 2021 (Rödkallen och Storön, båda i Norrbotten), ¨2012 (Holmön), 1954 (Holmögadd), 1945 (Holmögadd) och 1937 (Holmögadd). Totalt sex tillfällen vad vi känner till, senast i fjol och vid samtliga tillfällen endast vid kustnära stationer. Till skillnad mot de sydligare landsdelarna har det ännu inte inträffat att vintern uteblivit vid någon station i norra Norrland. I södra Norrland har det bara inträffat en gång att vintern anlänt först i februari, nämligen 1992. Där finns även ett fall då vintern uteblivit helt, nämligen 2020 ute vid Eggegrund i Gästrikland.

Längsta period utan meteorologisk vinter

Vinterns normala ankomst, som utgår från statistik för perioden 1991-2020.
Vinterns normala ankomst, som utgår från statistik för perioden 1991-2020. I främst Skåne men även i sydligaste Blekinge, delar av Gotland samt lokalt på Öland och längs västkusten är det numera normalt att den meteorologiska vintern uteblir. Utifrån den gamla normalperioden 1961-1990 var det normalt att delar av inre och nordligaste Götaland fick vinter i slutet av november men enligt normalperioden 1991-2020 dröjer vintern i dessa områden av Götaland till i början av december. Källa: SMHI Förstora Bild

Som nämnts händer det att den meteorologiska vintern uteblir helt, främst vid kustnära stationer i Götaland. Detta är även något som väntas bli mer frekvent förekommande i framtiden i takt med fortsatt global uppvärmning. För ett antal kustnära stationer i Götaland är det numera normalt att den meteorologiska vintern förväntas utebli.

Frågan är då hur lång den allra längsta period utan meteorologisk vinter varit vid en station i Sverige? Svaret på den frågan ligger nära i tid.

När Skillinge i ostligaste Skåne fick meteorologisk vår den 17 februari 2016 skulle det dröja ända fram till den 28 januari 2021 innan Kung Bore åter behagade göra entré där. Totalt hade man i Skillinge ingen vinter i hela 1807 dygn. Detta är för övrigt den enda station i Sverige där vintern uteblivit under fyra vintrar i rad.

Att vintern uteblir tre år i rad har hänt några få gånger, nämligen under vintrarna ¨2000-2002, 1988-1990 och 1973-1975. Av de data som finns digitaliserade för slutet av 1800-talet finns bara ett känt fall där vintern uteblev under två vintrar i följd, nämligen 1898-1899 och det vid Falsterbo i sydvästligaste Skåne.

//Misha