Hur hittar jag data för normalperioden 1931-1960?

Data för den nya normalperioden 1991-2020 finns enkelt för nedladdning från SMHIs hemsida. Det samma gäller den tidigare normalperioden 1961-1990. För den ännu äldre normalperioden 1931-1960 är det inte riktigt lika enkelt, men det finns vissa knep för att komma åt data.

Mer information och data för normalperioderna 1991-2020 och 1961-1990 hittar man till exempel via den här länken.

Kunskapsbanken: Vad är normalperioder?

De allra flesta observationer under de här två 30-årsperioderna finns i digital form, vilket i hög grad underlättar vid beräkning och kontroll.

Men vi får ibland även önskemål om data för den tidigare normalperioden 1931-1960. Sådana finns inte nedladdningsbara på samma sätt. Mängden digitaliserade data under den perioden är lägre. Framför allt för den första halvan 1931-1944 återstår det mesta att digitalisera.

Men för de viktigaste stationerna med långa mätserier finns det ett knep om man bemödar sig lite.

Bilden visar första sidan till Väder och Vatten januari 1990

I stationstabellerna i våra månadsöversikter (Väder och Vatten) fram till år 1990 visas värden för normalperioden 1931-1960. Dessa månadsöversikter finns inscannade och genom att ladda ner exempelvis Väder och Vatten 1990 kan man hitta värden för normalperioden 1931-1960.

Väder och Vatten 1990 (29,7 MB, pdf)

Nedladdningssidan med aktuella månadssammanfattningar liksom hela vårt arkiv av inscannade Väder och Vatten 1984-2003 finns här:

Sammanfattningar - månadens väder och vatten i Sverige

Det blir i och för sig lite scrollande fram och tillbaka och man måste kanske skriva ner normalvärdena för hand. Men det går i alla fall.

Det finns dessutom några än så länge inte inscannade rapporter:

  • Nederbörden i Sverige medelvärden 1931-60 (Carlström 1985)
  • Medeltemperaturer 1931-60, referensnormaler (Vedin 1973)

Vad gäller för perioden 1901-1930?

Det internationella systemet med nya normalperioder vart trettionde år har anor sedan 1930-talet. Den första gemensamma normalperioden var 1901-1930. Hur hittar man data för denna normalperiod?

För ett antal stationer kan man hitta normalvärden för 1901-1930 i våra månadsöversikter fram till och med år 1960. Dessa har vi ännu inte inscannade. Men det går ju alltid att beställa fram dem i tryckt form via närmaste större bibliotek.

Sverker Hellström