Höst i nästan hela Sverige och vintern på väg i norr

Den 7 oktober var det fortfarande meteorologisk sommar i större delen av södra Sverige.
Den 7 oktober var det fortfarande meteorologisk sommar i större delen av södra Sverige. Källa: SMHI.

De senaste dygnen har den meteorologiska hösten gjort rejäla framsteg. Så sent som den 7 oktober var det fortfarande meteorologisk sommar i Götaland, större delen av Svealand, sydöstra Norrland samt ett mindre område i Västerbotten. För det sistnämnda området är hösten drygt en månad försenad. För sydöstra delen av Norrland och de delar av norra Svealand som inte fått höst är förseningen 3-4 veckor. Ju längre söderut vi kommer, desto mindre försening, i Skåne bara drygt någon vecka.

Kyligare väder har nu dragit ner över landet och dygnsmedeltemperaturen har de senaste dygnen legat under 10,0°. Detta har möjliggjort för hösten att etablera sig över nästan hela Götaland den 9-10 oktober. För att meteorologisk höst skall anses råda måste dygnsmedeltemperaturen ligga lägre än 10,0° under fem dygn i följd. 

Till den 10 oktober hade den meteorologiska hösten dragit ned över nästan hela Sverige.
Till den 10 oktober hade hösten dragit ned över nästan hela Sverige. Källa: SMHI. Förstora Bild

Höstens rejäla skutt söderut har gjort att den tagit igen allt den förlorat. Lokalt i Skåne är den nu till och med någon eller några dagar före normal tidtabell. Några stationer, däribland Malmö och Stockholm, har sedan den 11 haft fyra dygn med hösttemperaturer.  Även idag, torsdag, väntas dygnsmedeltemperaturen där hålla sig under 10,0°. Torsdag kväll, då dygnsmedelvärdet för det sista av de fem dygnen inkommit, vet vi ifall hösten anlände till Malmö och Stockholm den 11 oktober. 

Vintern på väg i norr

Ytterligare en portion med kalluft väntas dra ner över landet under helgen. I norra Norrland ser minusgraderna ut att göra entré på bred front även dagtid. Därmed kommer den meteorologiska vintern att kunna etablera sig i norr.