Högtryck och försommarvärme

April avslutades med ganska typiskt, relativt kyligt och nyckfullt aprilväder och på flera håll föll det snö ända ner över södra Götaland. Nu har dock varmare luft strömmat in över Sverige och maj har inletts med temperaturer över de normala i så gott som hela landet. Under veckoslutet växer ett högtryck in söderifrån och temperaturerna stiger ytterligare. På många håll väntas temperaturen i helgen nå en bit över 20 grader och vi får en ordentlig försmak av sommaren.

Väderläget de närmsta dagarna kommer att domineras av två stora trycksystem. Ett omfattande lågtrycksområde på Atlanten med centrum kring Island och ett högtryck som växer in från kontinenten och etablerar sig över södra Sverige och Baltikum. Mellan dessa båda trycksystem kommer en sydlig eller sydvästlig luftström att föra med sig varm luft upp mot Sverige, se prognoskartorna nedan. 

Bilden visar hur lågtryck på Atlanten rör sig åt nordost och ett högtryck växer in från kontinenten.
Bilden visar den senaste prognosen för marktrycket och temperaturen på 850 hPa-ytan för slutet av veckan. Notera högtrycket som etablerar sig över södra Sverige och Baltikum samt den varma luften som förs upp mot Sverige. Förstora Bild

Lågtrycken som bildas på Atlanten styrs runt högtrycket och går dels på sydliga banor ner mot Iberiska halvön och dels på nordliga banor på Norska havet. De nordliga lågtrycksbanorna gör att allra nordligaste Sverige tidvis kan beröras av en del moln och möjligen lite nederbörd under helgen. Någonstans över norra Norrland kommer fronten till den betydligt kyligare luften att stanna upp och en markant temperaturskillnad syns i prognosen mellan till exempel Västerbottens kustland som, på lördag och söndag, kan få omkring 20 grader och nordvästra Lappland där temperaturen knappt når upp i 10 grader.

Svårbedömd utveckling i nästa vecka

I nästa vecka är utvecklingen svårbedömd. En trolig utveckling är att högtrycket fortsätter att ha ett visst inflytande över delar av Sverige och att en del av den varma luften blir kvar över södra halvan av landet. I prognoserna finns dock en tendens till att lågtryck från kontinenten börjar röra sig upp med nederbörd mot södra Sverige. Samtidigt skulle det kunna utvecklas ett lågtryck på fronten i norr som får den kyligare luften att börja avancera söderut. Tills vidare får den som längtar efter sommaren glädjas åt den sol och värme som veckoslutet ser ut att bjuda på.