Historisk Olaf in över östra Stilla havet

I östra Stilla havet finns tillförlitlig statistik över tropiska cykloner från 1971 och framåt. Under den perioden har det inte förekommit att en tropisk storm eller tropisk orkan korsat centrala Stilla havet och rört sig tillbaka till östra Stilla havet.

Under måndag kväll inträffade dock det historiska då den tropiska stormen Olaf lyckades göra just detta.

Olaf den mest ekvatornära orkanen i östra Stilla havet

Olaf bildades den 17 oktober i östra Stilla havet då den uppnådde tropisk stormstyrka. Den 18 oktober uppgraderades Olaf till en kategori 1 – orkan på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan då den befann sig 9,4° norr om ekvatorn. Enligt NHC är detta den mest ekvatornära orkanen i östra Stilla havet som observerats. Dagen därpå, den 19 oktober  intensifierades Olaf till en så kallad ”major hurricane” (samlingsnamn för orkaner av kategori 3 och högre) då den befann sig 9,9° norr om ekvatorn. Också detta var ett nytt rekord. Enligt NHC har ingen tropisk orkan av kategori 3 eller högre observerats så nära ekvatorn i östra Stilla havet. Precis innan Olaf korsade korsade longitud 140°W, vilken avskiljer östra Stilla havet från centrala Stilla havet, nådde orkanen kategori 4. Olaf nedgraderades till en tropisk storm först den 26 oktober för att senare på kvällen än en gång korsa 140°W och återinträda över östra Stilla havet. Normalt sett rör sig tropiska cykloner i östra Stilla havet på en västlig eller nordvästlig bana de gånger de korsar 140°W och rör sig in i centrala Stilla havet. Olaf får således ses som en särling bland dessa.

Den tropiska cyklonen Olafs bana
Den tropiska cyklonen Olafs bana från mitten av oktober och fram till den 27 oktober. De olika färgerna indikerar Olafs styrka på den femgradiga Saffir - Simpsonskalan. "TD" och "TS" indikerar "tropiskt lågtryck" samt "tropisk storm". Källa: Tropical Storm Risk

Den som vill följa Olafs fortsatta öde hänvisas till amerikanska National Hurricane Center (NHC). Olaf förväntas dock inom kort nedgraderas till ett tropiskt lågtryck enligt NHCs prognos.