Halvtid för orkansäsongen på Atlanten

Klimatologiskt sett är den 10 september den dag på året då orkansäsongen på Atlanten statistiskt sett når sin höjdpunkt. 

Orkansäsongen går från 1 juni till 30 november med en klimatologisk topp från augusti till oktober.
Den officiella orkansäsongen löper från 1 juni till 30 november med en klimatologisk topp från augusti till oktober. Maximum i aktiviteten nås klimatologiskt sett den 10 september. Källa: NOAA. Förstora Bild

Antalet namngivna oväder är nu uppe i hela 17 vilket är mer än vad som vanligtvis inträffar under hela säsongen. Då återstår fortfarande resten av september samt oktober och november. 

Många men svaga tropiska oväder hittills i år

Även om det så här långt varit en extremt hög bildning av tropiska stormar och orkaner på Atlanten har de flesta tacksamt nog varit svaga och kortlivade. Den enda riktigt intensiva och allvarliga orkanen så här långt har varit Laura som nådde land i USA som en mycket kraftig kategori 4-orkan. 

Sannolikt med "Sally" senare i veckan

På torsdag förmiddag såg det ut så här på Atlanten. Just nu finns två tropiska stormar, Paulette och Rene, på Atlanten. Ingen av dem utgör i nuläget ett direkt hot mot land. På sikt kan Paulette komma att hota Bermuda i början av nästa vecka, då som en orkan av kategori 1 enligt amerikanska National Hurricane Centers senaste prognos. Det är dock långt fram i tiden och med tanke på Bermudas ringa storlek kommer små förändringar i den prognoserade banan att ha stor påverkan.

Riskbedömning för utveckling av tropiska cykloner på Atlanten de närmaste fem dygnen.
Riskbedömning för utveckling av tropiska cykloner på Atlanten de närmaste fem dygnen. Utöver de fem områdena finns de två tropiska stormarna Paulette och Rene. Källa: NHC. Förstora Bild

Av de fem väderstörningar som finns utmärkta på kartan är det i nuläget bara det rödmarkerade som förväntas ha en hög sannolikhet att utvecklas den närmsta tiden. NHC bedömer det vara 90% sannolikhet att denna störning utvecklas till ett tropiskt lågtryck de närmaste fem dagarna. Europeiska vädercentret ECMWFs operationella prognos indikerade under torsdag morgon en utveckling av ett tropiskt oväder som framåt mitten av nästa vecka möjligen kan nå Nedre Antillerna (se bild längre ned). 

Störningen öster om USA i höjd med South Carolina/North Carolina bedöms i princip ha 0% chans att utvecklas under de kommande fem dygnen.

Inte heller störningen öster om Bahamas bedöms just nu ha någon större chans (30%) att utvecklas den närmsta tiden. Samma gäller för den över Mexikanska Golfen (20%).

Över västra Afrika finns ytterligare en tropisk våg som väntas röra sig ut över östra Atlanten i slutet av veckan. I nuläget är NHCs bedömning att denna utvecklas till ett tropiskt oväder måttlig (40%) de kommande fem dagarna. Frågan är dock vad som händer i nästa vecka? ECMWFs operationella prognos på torsdag morgon indikerar i vart fall en möjlig utveckling. Efter "Sally" står namnet "Teddy" på listan. Utöver detta hintar ECMWF om möjligheten till ytterligare ett tropiskt oväder över ostligaste Atlanten framåt mitten av nästa vecka. Efter "Teddy" följer namnet "Vicky" på listan. Därefter återstår endast namnet "Wilfred" att användas innan det grekiska alfabetet (Alpha, Beta, Gamma osv) används för att namnge de tropiska ovädren på Atlanten.

ECMWF operationella prognos utfärdad på förmiddagen den 10/9.
ECMWF operationella prognos utfärdad på förmiddagen den 10/9 giltig för den 17 september. Här syns parametrarna lufttryck i hektopascal och geopotentialhöjd i dekameter. Det mest intressanta för vår del är lufttrycket. Prognosen indikerar en möjlig utveckling av flera tropiska oväder. Källa: Tropical Tidbits/Lewi Cowan. Förstora Bild

Grekiska ovädersnamn stryks inte

Som nämnts ovan: Ifall ytterligare en tropisk storm bildas efter att namnet "Wilfred" använts nyttjas det grekiska alfabetet. Men vad händer om en orkan benämnd till exempel "Gamma" blir så destruktiv att den orsakar stor förödelse på liv och egendom? Stryker man då "Gamma" och går från "Beta" till "Delta"? 

Tack vare information från orkanspecialisten Philip Klotzbach vid Colorado State University (CSU) kan jag berätta att svaret på frågan är att namnet Gamma inte stryks. Utifrån detta kommer då "Gamma-2020" att strykas från listan men däremot skulle "Gamma" återkomma igen år 2021 ifall även den säsongen blir extremt aktiv.

Kuriosa: Orkanen Wilma skulle ha hetat "Alpha"...

De flesta känner nog till att orkanen Wilma som bildades i oktober 2005 var exceptionellt kraftfull och i termer av lufttryck den mest intensiva orkan som observerats på Atlanten. Lufttrycket i orkanens öga var som lägst 882 hPa. 

Vad som är mindre känt är att Wilma inte skulle ha hetat Wilma utan "Alpha". Detta beror på att NHC i sin efteranalys av säsongen 2005 (görs varje år) upptäckte en subtropisk storm i den nordöstra delen av Atlanten. Denna storm som var kortlivad bildades i början av oktober och rörde sig över Azorerna. Hade man sett stormen då det begav sig hade den namngivits "Tammy". Således hade de efterföljande stormarnas namn förskjutits ett steg. Följaktligen skulle orkanen Vince som nådde Europa som ett tropiskt lågtryck ha hetat Wilma, Wilma hetat Alpha och så vidare. Det sista namn som användes säsongen 2005 var Zeta. Utifrån detta skulle det sista namnet istället ha varit Eta (η).

Med allt detta sagt skulle Wilmas namn i så fall aldrig ha strukits. Det skulle i så fall "Alpha-2005" gjort...

Kuriosa 2: det grekiska alfabetet

Avslutningsvis följer här det grekiska alfabetet i form av gemener för den som vill insupa lite kunskap om det grekiska alfabetet. Gemene man är förmodligen mest bekant med "Pi" efter alla matematiklektioner i grundskolan och gymnasiet. En annan kuriös detalj är att alla bokstäver utom Kappa, Omikron, Ypsilon och Psi förekommer som förnamn hos minst en person i Sverige enligt skatteverket.

Det grekiska alfabetet.
Det grekiska alfabetet. Förstora Bild

Trevlig helg!

/Misha