Halva normala septembernederbörden på sex timmar

Hittills i september har vi egentligen bara haft två olika väder. Först en och en halv vecka med torrt, kyligt och högtrycksbetonat väder följt av lågtryck med höstrusk och vid framför allt Norrlandskusten stora regnmängder.

I Västmarkum vid Ångermanlandskusten föll 41,7 mm den 13 september, 51,7 mm den 14 september och 23,2 mm den 15 september. Västmarkum som kan räknas in i det kuperade Höga kusten är även i vanliga fall en nederbördsrik station med 72,8 mm som normalvärde i september för perioden 1991-2020.

Bilden visar en analyskarta över väderläget den 14 september 2022.
Väderanalys gällande klockan 14 onsdagen den 14 september 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Västmarkum är en av de automatstationer som sattes upp år 1995 så det är inte någon riktigt lång stationsserie. Under den tiden har det dock varit ännu regnigare septemberdygn än i år, som mest 73,9 mm den 18 september 2013.

De senaste dygnens nederbörd i Västmarkum har fallit ganska jämnt utan alltför hög kortvarig intensitet. Som mest under en timme kom 8,4 mm mellan klockan 04 och 05 under torsdagsmorgonen. På sex timmar fram till klockan 10 registrerades 37,0 mm, det vill säga lite drygt halva normala månadsmängden.

Om vi tittar på enstaka minutvärden så föll som mest 0,5 mm mellan klockan 04.01 och 04.02 den 15 september. Alltså ganska långt från de skyfallsintensiteter på 2-3 mm/minut vi hade i de kraftigaste regnskurarna i Sverige i somras.

Fram till fredagsmorgonen hade det kraftigaste regnet förskjutits något söderut och för dygnet den 15 september fick Lungö utanför Härnösand mest med 43,3 mm. Det är septemberrekord för dygnsnederbörd för den stationen.

Många nederbördsrika områden vid Höga kusten

Höga kusten och andra höglänta delar av Norrlandskusten kan få stora nederbördsmängder i samband med lågtryck och vind från havet. Det kan vara stora lokala variationer och de nederbördsmängder och snödjup som redovisas är till viss del beroende av hur stationsnätet ser ut vid just den tiden.

Den största regnmängd vi känner till under ett septemberdygn i Ångermanland är 81,9 mm den 6 september 2011 i Torrböle. Trots namnet är det också en nederbördsrik plats ett par mil innanför kusten. Den ligger längre norrut i den del av Ångermanland som tillhör Västerbottens län, så det är inte riktigt Höga kusten.

För att hitta rekordet för hela Sverige för ett septemberdygn får vi gå långt tillbaka i tiden. Det är 141,0 mm i Hemse, Gotland den 2 september 1913.

Sverker Hellström