Gubbvecka med vinterkänsla

Perioden den 14 till den 23 december utgörs numera av idel manliga namn i almanackan, därav benämningen "Gubbveckan". Till skillnad från i fjol är hela vecka 51 i år av enbart manliga namnsdagsbarn. De senaste fem åren (2013-2017) som jag bloggat om denna "Gubbvecka" har mildluften dominerat väderläget stort och följts av en grön jul i söder. Detta illustreras väl av var det varit en vit jul de senaste åren. Det som avgör i vår officiella statistik är läget på juldagens morgon. 

I år ser det ut att bli förhållandevis normala temperaturer för årstiden och därmed betydligt mer vintrigt väder än vad som varit fallet de senaste fem åren. 

På förmiddagen den 17 december var Norrköping snötäckt samtidigt som solen kortvarigt tittade fram.
På förmiddagen den 17 december var Norrköping snötäckt samtidigt som solen kortvarigt tittade fram. Många är det nog som hoppas på en vit jul. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Sannolikt med vit jul på många håll i söder 

Gubbveckan bör för många julfirare vara en av årets viktigaste veckor då vädret i slutet av denna vecka avgör huruvida julhelgen skall bli grön eller vit. I år ser det ut som att större delen av den nederbörd som faller kommer att komma i form av snö även ner över stora delar av Götaland. 

Kartan visar snödjupet den 17 december. Inritat är även var jag tror att det blir en vit jul (röd färg), grön jul (grön färg) samt var det är osäkert (mellan röd och grön färg).
Kartan visar snödjupet den 17 december. Inritat är även var jag tror att det blir en vit jul (röd färg), grön jul (grön färg) samt var det är osäkert (mellan röd och grön färg). Förstora Bild

Det ligger därför nära till hands att  anta att Norrland och en stor del av västra Svealand där snön ligger helt säkert kommer att få en vit jul. I östra Svealand och i mellersta och norra Götaland undantaget kusten är det däremot mer osäkert då temperaturerna kommer att hålla sig kring nollan där. För södra Götaland liksom kusten väntas det däremot bli en grön jul.

Snödjupskartan från idag den 17 december visar att en stor del av Götaland nu är snötäckt. Jag har här ritat in de områden där jag tror att det kommer att bli en vit jul, där det är mer osäkert och slutligen var jag tror att det kommer att bli en grön jul.