Götalands köldrekord fyller 100 år i helgen

I helgen är det exakt 100 år sedan som Götalands köldrekord uppmättes. Den 13 och 14 januari 1918 rapporterades en minimitemperatur på -38,5° i Lommaryd i Småland. Temperaturer under -35° har i Götaland endast förekommit vid ytterligare ett tillfälle i januari, nämligen under den extremt stränga krigsvintern 1942.

Vid observationerna klockan 08 och klockan 21 den 13 januari 1918 var temperaturen -35,0° i Lommaryd. Ytterligare sex stationer i Götaland rapporterade denna dag temperaturer mellan 34 och 37 minusgrader.

På morgonen klockan 08 den 14 januari var temperaturen vid avläsningstillfället -35,0° i Lommaryd. Ytterligare minst sju stationer i Götaland rapporterade denna dag temperaturer mellan 34 och 35,5 minusgrader.

Det kan vara värt att inflika att vid det andra tillfället med temperaturer under -35,0° var det nästan lika kallt med som lägst -38,0° i Lessebo, Ogestad och Oskarshamn, alla tre belägna i Småland, den 26-27 januari 1942. 

Lägsta januaritemperatur efter 1961

För åren 1961-2017 är den lägsta januaritemperatur som observerats i Götaland -32,7° i Flahult nära Jönköping i Småland. Det värdet uppmättes den 9 januari 1982. Under den kalla vintern 2010 var det -31,6° som lägst i det välkända köldhålet Horn i södra Östergötland den 9 januari. Den lägsta temperatur som observerats i Götaland i "modern tid" oavsett kalendermånad är -34,2° från Horn den 18 februari 1996. 

Trevlig helg! //Misha