Fuktiga sydvästvindar gav mycket höga flöden i Västsverige

Den senaste veckans mycket höga eller till och med extremt höga flöden i delar av västra Götalands och Hallands län har nu kulminerat på de allra flesta håll. Även om nytt regn i dag ger en liten tillfällig bromsning av tillbakagången har de sista klass 2 varningarna i dag nedgraderats till klass 1. Samtidigt som delar av Västsverige hotats av översvämningar har det i inledningen av december i princip varit helt uppehåll i den östra delen av Götaland. Låt oss ta en snabb titt på de meteorologiska förhållanden som legat bakom dessa nederbördsmönster.

En kraftig fukttransport över Atlanten

Tryckmässigt har inledningen av december dominerats av ett omfattande lågtrycksområde med centrum på Atlanten och ett bälte med väst- och sydvästvindar in mot Sverige.

Den gånga helgen fanns ett särskilt kraftigt sådant väst- och sydvästvindsbälte in mot södra Sverige. En markant front med tillhörande jetström låg då i princip raksträckt och mer eller mindre stilla från mellersta Skandinavien via Skottland och vidare ut på Atlanten. Söder om fronten fanns ett mycket kraftigt vindband som transporterade en tunga med varm och fuktig luft ända från Golfströmmen vid USA:s ostkust upp mot Nordvästeuropa, det framgår ur figur 1 nedan.

Bilden visar en karta med en fuktig sträng av luft som sträcker sig från östra USA över Atlanten till nordvästra Europa.
Figur 1. Bilden visar en modellparameter som kallas för "total precipitable water", vilket i varje punkt motsvarar den totala mängden vatten som fås om all vattenånga i kolumnen luft kondenserar. I kartan som är en prognos gällande för i lördags klockan 12 UTC syns en tydlig ”flod” av fuktig luft som strömmat över Atlanten mot Storbritannien och in mot södra Skandinavien. Bilden visar också den geopotentiella höjden av 500 hPa-ytan med ett omfattande lågtrycksområde centrerat kring Island och en kraftig sydvästlig luftström över Storbritannien och Nordsjön. Förstora Bild

Ihållande regn i väster

Då de kraftiga väst- och sydvästvindarna förde den fuktiga luften in mot land och högre terräng tvingades luften uppåt. Kombinationen av den konstanta tillförseln av fuktig luft västerifrån och den topografiska hävningen gav upphov till ett mer eller mindre konstant regnande över Västsverige under helgen. Trots att intensiteten på regnet inte var jättehög gav det totalt sett stora regnmängder, se figur 2.

Bilden visar dygnsnederbörd för 4-6 december. I alla bilderna syns relativt stora nederbördsmängder i västra Götaland och relativt små nederbördsmängder i östra Götaland.
Bilden visar dygnsnederbörden under dagarna 4, 5 och 6 december. Förstora Bild
Bilden visar nederbördsavvikelser under perioden 1-9 december (avvikelser från de genomsnittliga nederbördsmängderna 1961-90). Ett nederbördsöverskott på drygt 200% syns i delar av västra Götaland medan det är underskott i östra Götaland.
Bilden visar nederbördsavvikelser under perioden 1-9 december (avvikelser från de genomsnittliga nederbördsmängderna 1961-90). Förstora Bild

Torrt i öster

 På vägen österut över Sydsverige deponerades en del av fukten i form av regn. Då luften passerat den högsta terrängen över Sydsvenska höglandet förbyttes hävningen också till en liten sjunkande och uttorkande luftrörelse över östra Götaland. Det gjorde att regnet i princip upphörde helt innan det hann nå ostkusten. Det är den huvudsakliga förklaringen till de stora nederbördskontrasterna som varit rådande mellan västra och östra Götaland under inledningen av december, se figur 2 och 3.

Ännu större regnmängder på andra håll i Nordvästeuropa

Inte bara Sverige drabbades av översvämningar och stora regnmängder under förra helgen. Lite tidigare i texten nämnde jag att den fuktiga luften strömmade upp på ett transportband framför en nästan stillaliggande front. I Sverige föll det mesta av regnet inte i direkt anknytning till fronten utan snarare mitt inne i bandet med den fuktiga luften. Lite längre norrut, gav fronten upphov till ytterligare ett extra lyft och ännu intensivare regn. I Sydnorge uppmätte till exempel stationen Maudal hela 299 mm regn under helgens regnoväder och enligt MetOffice satte Honister Pass ett nytt regnrekord med otroliga 341 mm på 24 timmar!

Lite torrare framöver

Avslutningsvis kan vi notera att det blir en liten väderomläggning de närmsta dagarna. I skrivande stund ser väderläget ut ungefär som det gjort så många gånger tidigare under de senaste veckorna. Ett lågtryck på Norska havet ger friska till hårda väst- och sydvästvindar in mot västkusten och regn i Västsverige. Under helgen drar dock lågtrycket bort åt sydost och en högtrycksrygg ger växer in över Skandinavien med avtagande vindar torrare förhållanden på de flesta håll.