Från kalla nätter via underkylt regn och storm till nya värmerekord

I norra Sverige har månadsskiftet mellan oktober och november varit en händelserik väderhistoria. Efter några kalla högtrycksnätter över norra Norrland under perioden 27-30 oktober så strömmade mild luft upp över landets nordligaste del under oktobers sista dag. I övergången från kall till mild luft drabbades delar av norra Norrland av underkylt regn eller regn på fruset underlag med halka och mycket besvärliga vägförhållanden som följd i bland annat Kiruna. Under novembers första dag passerade sen ett djupt lågtryck norr om Skandinavien med kraftiga västvindar över norra Sverige, i Lapplandsfjällen nådde medelvinden lokalt stormstyrka och vid Kiruna flygplats uppmättes stormbyar. I samband med de nordliga lågtrycksbanorna, den milda västligaste luftströmmen och en viss föhneffekt har temperaturen lokalt stigit över 15 grader i södra Norrland och flera nya stationsrekord för november har slagits under dagen. De nyslagna rekorden kommer att sammanfattas i ett senare blogginlägg av Sverker. I det här inlägget tar jag en titt på väderläget som gett förutsättningar för de höga temperaturerna.

För att förstå det aktuella väderläget med de kraftiga, milda västvindarna som nu ger förutsättningar för de ovanligt höga novembertemperaturerna får vi backa tillbaka till slutet av förra veckan. Figur 1 nedan visar en analys av väderläget i lördags natt. Ett omfattande lågtrycksområde sträckte sig då djupt ner över Atlanten och tillsammans med ett mäktigt högtryck som vid den här tidpunkten var centrerat över Baltikum gav det upphov till en kraftig transport av varm luft från sydliga breddgrader upp mot Norska havet.

Analyskarta av väderläget i 31/10 2015
Figur 1. En analys av väderläget i lördags kl 00 UTC. Bilden till vänster visar vind, temperatur och tryckförhållande på 850 hPa (ca 1500 m) och den högra bilden visar jetströmmar och den geopotentiella höjden av 300 hPa ytan. Förstora Bild

Längre västerut på Atlanten förde samtidigt ett annat omfattande lågtryck med sig ytterligare en portion med varm luft mot nordliga breddgrader på Atlanten. På bred front vällde varm luft fram över den norra delen av Nordatlanten. I figur 2 nedan syns hur det bildats en rak och markant front som skiljer den varma luften som strömmat upp på Nordatlanten från den riktigt kalla luften som finns över Arktis. Kopplat till fronten syns också en väst-östlig jetström och ett gynnsamt område för lågtrycksutvecklingar.

Analyskarta av väderläget 1/11 2015
Figur 2. En analys av väderläget i går, söndag kl 00 UTC. Bilden till vänster visar vind, temperatur och tryckförhållande på 850 hPa (ca 1500 m) och bilden till höger visar jetströmmar och den geopotentiella höjden av 300 hPa ytan. Förstora Bild

Figur 3 visar slutligen analysen från i dag, måndag, kl 12z. Polarfronten ligger nu förskjuten långt norrut och vi har en kraftig västlig luftström med mycket mild luft som strömmar in över Sverige.

Analyskarta av väderläget 2/11 2015
Figur 3. En analys av väderläget i dag, måndag kl 12 UTC. Bilden till vänster visar vind, temperatur och tryckförhållande på 850 hPa (ca 1500 m) och bilden till höger visar jetströmmar och den geopotentiella höjden av 300 hPa ytan. Förstora Bild

Norska fjällen bidrar med extra uppvärmning

I samband med den kraftiga västliga vinden får den redan milda luften ett extra värmande bidrag i form av den föhneffekt som uppstår då luften strömmar över fjällkedjan, torkas ur och värms upp. Att de högsta temperaturerna i dag noterats över södra Norrland är inte förvånande då västvinden och föhneffekten i detta område är kraftig samtidigt som man med marginal ligger inne i den varma luftmassan. Längre norrut där västvinden varit ännu kraftigare har det däremot tidvis varit tätare och tjockare moln i samband med fronten till kyligare luft som finns över allra nordligaste Skandinavien.

Även i morgon kan temperaturerna stiga en bit över 10 grader på många håll ända upp över Västerbotten, men enligt prognoserna väntas inte riktigt lika höga temperaturer vilket delvis kan bero på att västvinden avtar något. Det i huvudsak mycket milda höstvädret med nordliga lågtrycksbanor ser ut att fortsätta så långt våra prognoser sträcker sig.