Första snön föll över södra Sverige och mer kan vara på väg

Hösten har hittills varit mycket mild över hela Sverige och som Misha beskrev i gårdagens inlägg  är sommaren rekordsen med att lämna landet.

Nu har dock en rejäl portion med kall luft avancerat ner över Nordvästeuropa och i går föll säsongens första snö över delar av Götaland och södra Svealand, se snödjupskarta. Den kalla luften fortsätter nu att avancera även till allra sydligaste Sverige och i helgen kan troligen säsongens första snö falla ända ner över södra Skåne.

Lågtrycket som gav gårdagens och nattens snöfall över delar av södra Svealand och nordligaste Götaland befinner sig nu öster om Sverige och på lågtryckets baksida sveper nordvästvindar ner kylig luft över hela landet, se bildsekvens i figur 1 nedan. I figur 1 syns också hur en högtrycksrygg med mycket mild luft byggts upp mot Grönland. Tillsammans med det omfattande lågtrycksområdet som sträcker sig hela vägen från Svalbard till Baltikum öppnar det upp för kall luft med arktiskt ursprung att strömma söderut i en nordlig luftström som sträcker sig hela vägen från Nordpolen till Brittiska öarna och så småningom vidare ner mot Frankrike. I samband med den kraftiga, kalla nordvinden har bland annat Storbritannien utfärdat varningar för både snö och vind.

Kalluftsutbrott 20151120
Figur 1. Bildsekvensen visar hur en stor våg bildats på polarfronten med mild luft som strömmar upp mot östra Kanada och Grönland och kall luft som strömmar ner över norra Europa. I de övre bilderna visas temperaturen och den geopotentiella höjden på 850 hPa-ytan och i de undre bilderna visas motsvarande parametrar på 500 hPa. Förstora Bild

Den kalla luften som strömmar ner över Sverige är relativt torr och de kommande två nätterna väntas bli klara och därmed rejält kalla på många håll. Minusgrader väntas efterhand i så gott som hela landet, bara i södra Götaland väntas temperaturen i morgon stiga över noll grader.

Lurigt lågtryck väntas ge snöfall längst i söder

Under helgen finns också en liten, men intressant lågtrycksutveckling i prognoserna. Redan nu i natt ska ett lågtryck utvecklas på Tyska bukten och sydvästra Östersjön. Under lördag och söndag rör sig lågtrycket endast långsamt österut över nordligaste Tyskland och södra Östersjön. En sådan utveckling skulle kunna föra med sig en hel del snöfall till delar av södra Götaland. Då lågtrycket befinner sig söder om Sverige medför det ost-och nordostvindar in mot södra Götaland. I samband med den kalla luftmassan över det förhållandevis varma Östersjövattnet ger det förutsättningar för stråk med förstärkt nederbörd och tidvis kraftiga snöbyar. Åtminstone under lördagsdygnet väntas dock pålandsvinden göra att en del av nederbörden närmast kusten troligen kommer falla som regn. Den kalla luften över det varma vattnet och den instabilitet som det ger upphov till innebär att luften lätt rör sig i vertikalled vilket, förutom förutsättningar för stråk med snöbyar, generellt också ger förutsättningar för snabba, små intensiva lågtrycksutvecklingar vars utvecklingar kan vara extra svårbedömda. Det bör därför påpekas att utvecklingen av det lågtryck som väntas på södra Östersjön fortfarande är osäker och små förändringar kan få relativt stora följder i prognoserna för specifika orter.

Karta visar lurigt lågtryck 01511201
Figur 2. Bilden visar en av de senaste modellkörningarnas utveckling av lågtrycket som i helgen väntas ge snöfall till delar av södra Götaland, framför allt Skåne. Prognosen gäller söndag morgon och visar 3-timmarsackumerlad nederbörd, vind och temperatur. Förstora Bild

Kylan troligen bara tillfällig

Efter några kyliga dagar under helgen och på måndag får vi från tisdag troligen en återgång till mildare och ostadigare väder igen. Den nord-sydligt utsträckta högtrycksryggen på Atlanten bryts då ner. I figur 3, som visar en prognos från ECMWF från i dag, kan man se hur en stor portion av den arktiska köldpolen i mitten av veckan åter är förskjuten mot Grönland och östra Kanada vilket resulterar i ökade temperaturkontraster i nord-sydlig riktning på Atlanten med tilltagande zonal strömning och en bra grogrund för nya lågtryck att fördjupas och dra in mot Sverige, se tidigare inlägg för djupare diskussion kring det . Återgången till mer lågtrycksbetonat och milt väder över Nordeuropa återspeglas också tydligt i det så kallade NAO-index som i prognosen blir kraftigt positivt i nästa vecka.

Bilden visar en prognos för temperaturen och den geopotentiella höjden på 850 hPa-ytan gällande för torsdag 12z.
Figur 3. Bilden visar en prognos för temperaturen och den geopotentiella höjden på 850 hPa-ytan gällande för torsdag 12z. Notera att mycket kall luft nu finns centrerad över nordöstra Kanada och Grönland med en kraftig front till mildare luft längre söderut på Atlanten. Jämför med bilderna i figur 1 ovan. Förstora Bild