Första mätbara snödjupet och sannolikt vinter i Tarfala

På torsdag morgon uppmättes säsongens första mätbara snödjup i Sverige. Kittelfjäll i södra Lappland rapporterade nämligen 1 cm. Snödjupsmätningarna görs officiellt sett en gång per dygn och då klockan 08 på morgonen. Normalt sett, avser 1961-1990, väntas den första snön inte falla förrän i början av oktober i södra Lappland. För Kittelfjälls del är det således tidigare än normalt. 

Sett ur ett historiskt perspektiv är det relativt vanligt med snö i Västerbottens län under andra halvan av september. Till de mer spektakulära fallen hör ett mycket tidigt snöfall i början av september 1984 som renderade hela 25 cm i Kroksjö i sydöstra Lappland.

Mer snö på ingång i fjällvärlden?

Det kyliga vädret väntas hålla i sig i norra Sverige. I samband med att mildare luft rör sig in över landet under fredagen kan det kortvarigt bildas ett snötäcke i Jämtlandsfjällen. I norra Norrland, ungefär i höjd med Kvikkjokk-Årrenjarka, väntas inte mildluften slå igenom under fredagen utan befinna sig norr om varmfronten. Där kan nederbörden delvis falla som snö och ge ett tunnare snötäcke som möjligen skulle kunna hålla i sig under helgen innan mildare luft tar överhanden.  

Endast två fall med mätbart septembersnödjup i Värmland

Under tisdagen den 17 uppmärksammade media att nederbörden föll som snö i höglänta delar av norra Värmland under tisdagen. Från Långbergets sporthotell som enligt deras egna uppgifter ligger på drygt 630 m över havet syntes hur flera centimeter snö täckte marken. I det fallet började nederbörden falla efter klockan 08 varför inga stationer i närheten rapporterade något snödjup. Därtill är den högst belägna mätstationen som SMHI idag har i norra Värmland på 425 m höjd. En höjdskillnad på 200 meter har betydelse ifall temperaturen ligger nära noll när nederbörden faller. 

Ur ett historiskt perspektiv är det ovanligt att ett mätbart snödjup noteras i Värmland i september. Vi känner endast till två fall utifrån de data som finns digitaliserade. Den 24 september 1957 noterade flera platser i Värmland mätbart snödjup. Som mest uppmättes 10 cm från Blåbärskullen. Det andra fallet inträffade den 29 september 1995 då Djurskog rapporterade 2 cm.

Den uppmärksamme läsaren drar sig nog till minnes att det i slutet av september 1995 även förekom mätbart snödjup i Götaland vilket är mycket ovanligt i september. 

Sannolikt meteorologisk vinter i Tarfala

Det är måhända aningens prematurt men allt tyder på att vintern anlände till Tarfala den 15 september. De senaste fyra dagarna har dygnsmedeltemperaturen legat på minussidan i Tarfala och med all sannolikhet kommer den att göra det även under torsdagen. Därmed är det sannolikt att vintern nu anlänt till Tarfala och att vi nu har tre årstider i landet. Helt säkert vet vi först ikväll efter klockan 20. 

Under -10° i norra Lapplandsfjällen?

Framåt söndag väntas ett högtryck pressa ner kall arktikluft över norra Norrland. I samband med klart väder och svagare vindar nattetid finns utrymme för låga nattemperaturer. Det är inte omöjligt att vi i de kallaste dalgångarna får se minimitemperaturer på lokalt under -10° i fjällvärlden.

Svenska septemberrekordet fyller 80 år

Den 29 september är det 80 år sedan det svenska köldrekordet på -15,2° uppmättes i Brännberg i Norrbotten. Temperaturer på -14,0° eller lägre i september har uppmätts även 1968 och 1952.