Flera nya värmerekord den 31 maj

Tisdagen den 31 maj 2016 var mycket varm med flera nya värmerekord för månaden. Det var framför allt vid kuststationer som det sattes nya rekord.

Station 31 maj 2016 Tidigare rekord
Nya värmerekord för maj
Holmön/Holmögadd 25,4° 20,0° den 31 maj 1978
Vinga 26,1° 26,0° den 21 maj 1993
Falsterbo 25,0° 24,7° den 21 maj 2012

Nytt rekord för Holmön med mer än fem grader

Medan Vinga och Falsterbo förbättrade sina rekord med bara några tiondelar så slogs det gamla majrekordet för Holmön med lite drygt fem grader. Med tanke på att stationsserien Holmön/Holmögadd i sin mest ursprungliga form går att spåra ända tillbaka till 1849, så får detta betraktas som en mycket anmärkningsvärd marginal.

Men här kan det vara på sin plats med ett litet förtydligande

Den nuvarande mätplatsen är belägen vid det nordvästra hörnet av Holmön. Där har den varit placerad bara sedan år 2005.

Den tidigare mätplatsen låg på Holmögadd längst i söder.

Placering av mätplatserna vid Holmön och Holmögadd.
Placering av mätplatserna vid Holmön och Holmögadd. Förstora Bild

När det är riktigt varmt finns det av förklarliga skäl oftast en sydkomponent hos vinden. Nu utgör Holmön inte någon större landmassa. Men vid optimal vindriktning kan luften i huvudsak ha färdats över land i 5-10 km innan den når fram till mätplatsen längst uppe i nordväst på Holmön.

Vid den gamla mätplatsen på Holmögadd kom luften nästan direkt från havet när det blåste från söder. Och så här års har havet nästan alltid en avkylande effekt på dagstemperaturen.

Maximitermometrar har inte funnits hela tiden

Värt att nämna i sammanhanget är att maximitermometrar inte har funnits under hela mätperioden vid de stationer som nu har satt nya värmerekord.

Vid Holmögadd infördes maximitermometer 1930 medan de allra första mätningarna är från 1849.

Vinga fick sin maximitermometer först 1952 medan mätningar även där sträcker sig tillbaka till 1849.

Även Falsterbo fick maximitermometer först 1952 trots att mätningarna inleddes redan 1880.

Generellt är det så att maximi- och minimitermometrar introducerades tämligen sent vid fyrstationer.

Snudd på värmerekord även i Göteborg

Allra varmast under tisdagen var det i Göteborg med 29,7°. Det är bara en tiondels grad från värmerekordet för maj i Göteborg som är 29,8° från den 5 maj 1977. Notera att det rekordet sattes anmärkningsvärt tidigt i månaden.

Även Göteborg är en station som flyttats en del under årens lopp. Värdet från 1977 är från Säve flygplats som fick representera Göteborgsserien vid den tidpunkten.